PLNÁ MOC - VZOR

V této kategorii naleznete vzory plné moci k okamžitému použití pro různé situace.

Plná moc je jednostranné právní jednání zmocnitele, kterým dává najevo ve vztahu ke třetím osobám, že osoba uvedená v plné moci jako zmocněnec je oprávněna za něj v dané věci jednat. Vystavení plné moci přitom vždy předchází smlouva o zastoupení mezi zmocnitelem a zmocněncem, která ale nemusí mít písemnou formu a zpravidla bývá uzavírána pouze ústně.

Další informace a doporučení pro sepsání a použití plné moci naleznete zde.

Potřebujete více vzorů plné moci? Podívejte se na www.plna-moc-vzor.cz

Nalezeno 24 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Doplnění podání (upřesnění plné moci) - dle § 28 odst. 2 a § 74 daňového řádu 79 Kč
79 Kč
rtf22.11.2016, Verlag Dashöfer
Počet stran: 2
Typ: PLNÁ MOC - VZOR, plná moc
Má-li obecně jakékoliv podání vady, pro které není způsobilé k projednání, nebo vady, pro které nemůže mít předpokládané účinky pro správu daní, správce daně vyzve toho, kdo podání učinil, aby označené vady odstranil podle jeho pokynu a ve lhůtě, kterou stanoví. Tento vzor doplnění podání - upřesnění plné moci je upraven v souladu s aktuální zákony ČR a můžete jej tedy bez obav použít pro řešení Vaší konkrétní situace.

Generální plná moc podle § 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 79 Kč
79 Kč
rtf22.11.2016, Verlag Dashöfer
Počet stran: 2
Typ: PLNÁ MOC - VZOR, plná moc
Účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Tento vzor generální plné moci upravuje situaci, kdy zmocnitel zmocňuje jinou fyzickou osobu - zmocnitele, aby jejzastupoval v řízení o zápis námořní jachty do námořního rejstříku České republiky.

Generální plná moc podle § 441 NOZ - zmocnitel i zmocněnec fyzická osoba - Vzor ke stažení 79 Kč
79 Kč
rtf22.11.2016, Verlag Dashöfer
Počet stran: 1
Typ: PLNÁ MOC - VZOR, plná moc
Právní úprava zastoupení v novém občanském zákoníku (NOZ) je podrobnější a nově jsou v § 436 až § 440 NOZ zařazena všeobecná ustanovení, která se vztahují na všechny typy zastoupení podle NOZ. Tento vzorový dokument obsahuje vzor plné moci i krátký výklad. Vzor generální plné moci si můžete zakoupit i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy, například smlouva o nájmu bytu, generální plná moc nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

Oznámení o ukončení právního zastoupení dle § 28 odst. 2 občanského soudního řádu (OSŘ) 79 Kč
79 Kč
rtf22.11.2016, Verlag Dashöfer
Počet stran: 1
Typ: PLNÁ MOC - VZOR, oznámení
Plná moc zaniká odvoláním ze strany účastníka nebo vypovězením ze strany zmocněnce. Tento vzor ke stažení ukončuje platnost udělené plné moci pro právní zastoupení.

Plná moc - oprávnění pro jednorázový výběr z bankovního účtu 79 Kč
79 Kč
rtf8.1.2017, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 1
Typ: PLNÁ MOC - VZOR, plná moc
Tento vzor plné moci ke stažení opravňuje zmocněnce, aby jednorázově vybral hotovost z bankovního účtu zmocnitele. V praxi si banky většinou tyto formuláře připravují samy, doporučujeme použít jejich formuláře.

Plná moc dle občanského zákoníku od 1.1.2014 - vzor ke stažení 79 Kč
79 Kč
rtf1.1.2015, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 1
Typ: PLNÁ MOC - VZOR, dohoda
Uvedený vzor plné moci je zpracován podle aktuálních zákonů, tj. podle občanského zákoníku platného od 1.1.2014. Plná moc podle občanského zákoníku je připravena tak, abyste si tento vzor mohli jednodušše bez registrace a pomocí platby přes SMS nebo platební bránu zakoupit. Okamžitě Vám emailem zašleme samotnou smlouvu i odkaz, kde je Vaše vzorová smlouva uložena. Plná moc dle občanského zákoníku je stejně jako další vzory smluv ke stažení, např. kupní smlouva na automobil, nájemní smlouva, pracovní smlouva nebo výpověď, smlouva o dílo nebo korporátní smlouvy platná, připravena prakticky pro použití ve Vaší konkrétní situaci. Nestahujte neprověřené vzory z Internetu, garantujeme Vám obsahovou i formální správnost všech vzorů smluv.

Plná moc generální (zastupování společníka v s.r.o.) - Vzor ke stažení 129 Kč
129 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jindřich Šimberský
Počet stran: 1
Typ: PLNÁ MOC - VZOR, plná moc
Vzorový dokument generální plná moc je připraven podle platné legislativy, můžete se tedy 100% spolehnout na její správnost a aktuálnost. Vzor plné moci si stačí pouze stáhnout a upravit dle Vaši potřeb a následně použít v praxi. Generální plná moc je stejně jako další vzorové smlouvy a dokumenty ke stažení a použití v praxi. Vyberte si z dalších žádaných vzorových smlu například: smlouva o dílo, kupní smlouva, pracovní smlouva, nájemní smlouva.

Plná moc individuální (zastupování společníka v s.r.o.) - Vzor ke stažení 129 Kč
129 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jindřich Šimberský
Počet stran: 1
Typ: PLNÁ MOC - VZOR, plná moc
Vzorový dokument generální plná moc individuální je připraven podle platné legislativy, můžete se tedy 100% spolehnout na její správnost a aktuálnost. Vzor plné moci si stačí pouze stáhnout a upravit dle Vaši potřeb a následně použít v praxi. Zmocněnec je oprávněn zastupovat na valné hromadě společnosti v plném rozsahu a činit veškerá právní jednání s tím spojená ve smyslu příslušných zákonných předpisů, které by zastupovaný mohl činit sám. Generální plná moc individuální je stejně jako další vzorové smlouvy a dokumenty ke stažení a použití v praxi. Vyberte si z dalších žádaných vzorových smlu například: smlouva o dílo, kupní smlouva, pracovní smlouva, nájemní smlouva.

Plná moc k právnímu zastoupení před Evropským soudem pro lidská práva - anglická verze 79 Kč
79 Kč
rtf22.11.2016, Verlag Dashöfer
Počet stran: 1
Typ: PLNÁ MOC - VZOR, plná moc
Jednoduchá plná moc k právnímu zastoupení před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

Plná moc k přepisu/převodu/odhlášení vozidla - podle NOZ od 1.1.2015 - vzor plné moci k přepisu vozidla ke stažení 79 Kč
79 Kč
rtf29.4.2015, Verlag Dashöfer
Počet stran: 1
Typ: PLNÁ MOC - VZOR, plná moc
Vzor plné moci k přepisu/převodu/odhlášení vozidla je Vám k dispozici ke stažení. Formulář plné moci k přepisu/převodu vozidla je platný dle aktuální právní úpravy od 1.1.2015. Plná moc k přepisu vozidla je stejný formulář jako plná moc k odhlášení vozidla. Plná moc k přepisu/převodu vozidla vzor můžete zaplatit platební kratou, smskou nebo převodem a je okamžitě ke stažení. Plná moc k přepisu/odhlášení vozidla, stejně jako další vzorové dokumenty, například kupní smlouva auto, kupní smlouva na nemovitost, pracovní smlouva, smlouva o nájmu, darovací smlouva nebo generální plná moc vždy připraveny odborníky z oblasti občanského i obchodního práva. Na tyto vzorové smlouvy se můžete spolehnout.

Další stránky: 1 2 3