PLNÁ MOC - VZOR

V této kategorii naleznete vzory plné moci k okamžitému použití pro různé situace.

Plná moc je jednostranné právní jednání zmocnitele, kterým dává najevo ve vztahu ke třetím osobám, že osoba uvedená v plné moci jako zmocněnec je oprávněna za něj v dané věci jednat. Vystavení plné moci přitom vždy předchází smlouva o zastoupení mezi zmocnitelem a zmocněncem, která ale nemusí mít písemnou formu a zpravidla bývá uzavírána pouze ústně.

Další informace a doporučení pro sepsání a použití plné moci naleznete zde.

Potřebujete více vzorů plné moci? Podívejte se na www.plna-moc-vzor.cz

Nalezeno 25 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Doplnění podání (upřesnění plné moci) - dle § 28 odst. 2 a § 74 daňového řádu 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Verlag Dashöfer
Počet stran: 2
Typ: PLNÁ MOC - VZOR, Plná moc
Má-li obecně jakékoliv podání vady, pro které není způsobilé k projednání, nebo vady, pro které nemůže mít předpokládané účinky pro správu daní, správce daně vyzve toho, kdo podání učinil, aby označené vady odstranil podle jeho pokynu a ve lhůtě, kterou stanoví. Tento vzor doplnění podání - upřesnění plné moci je upraven v souladu s aktuální zákony ČR a můžete jej tedy bez obav použít pro řešení Vaší konkrétní situace.

Generální plná moc podle § 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Verlag Dashöfer
Počet stran: 2
Typ: PLNÁ MOC - VZOR, Plná moc
Účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Tento vzor generální plné moci upravuje situaci, kdy zmocnitel zmocňuje jinou fyzickou osobu - zmocnitele, aby jejzastupoval v řízení o zápis námořní jachty do námořního rejstříku České republiky.

Generální plná moc podle § 441 NOZ - zmocnitel i zmocněnec fyzická osoba - Vzor s výkladem ke stažení 99 Kč
99 Kč
rtf1.6.2017, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 2
Typ: PLNÁ MOC - VZOR, Plná moc
Tento vzorový dokument obsahuje vzor plné moci i krátký výklad. Vzor generální plné moci si můžete zakoupit i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy, například smlouva o nájmu bytu, generální plná moc nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

Oznámení o ukončení právního zastoupení dle § 28 odst. 2 občanského soudního řádu (OSŘ) 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Verlag Dashöfer
Počet stran: 1
Typ: PLNÁ MOC - VZOR, Oznámení
Plná moc zaniká odvoláním ze strany účastníka nebo vypovězením ze strany zmocněnce. Tento vzor ke stažení ukončuje platnost udělené plné moci pro právní zastoupení.

Plná moc - oprávnění pro jednorázový výběr z bankovního účtu 99 Kč
99 Kč
rtf8.1.2017, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 1
Typ: PLNÁ MOC - VZOR, Plná moc
Tento vzor plné moci ke stažení opravňuje zmocněnce, aby jednorázově vybral hotovost z bankovního účtu zmocnitele. V praxi si banky většinou tyto formuláře připravují samy, doporučujeme použít jejich formuláře.

Plná moc generální (zastupování společníka v s.r.o.) - Vzor ke stažení 149 Kč
149 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jindřich Šimberský
Počet stran: 1
Typ: PLNÁ MOC - VZOR, Plná moc
Vzorový dokument generální plná moc je připraven podle platné legislativy, můžete se tedy 100% spolehnout na její správnost a aktuálnost. Vzor plné moci si stačí pouze stáhnout a upravit dle Vaši potřeb a následně použít v praxi. Generální plná moc je stejně jako další vzorové smlouvy a dokumenty ke stažení a použití v praxi. Vyberte si z dalších žádaných vzorových smlu například: smlouva o dílo, kupní smlouva, pracovní smlouva, nájemní smlouva.

Plná moc individuální (zastupování společníka v s.r.o.) - Vzor ke stažení 149 Kč
149 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jindřich Šimberský
Počet stran: 1
Typ: PLNÁ MOC - VZOR, Plná moc
Vzorový dokument generální plná moc individuální je připraven podle platné legislativy, můžete se tedy 100% spolehnout na její správnost a aktuálnost. Vzor plné moci si stačí pouze stáhnout a upravit dle Vaši potřeb a následně použít v praxi. Zmocněnec je oprávněn zastupovat na valné hromadě společnosti v plném rozsahu a činit veškerá právní jednání s tím spojená ve smyslu příslušných zákonných předpisů, které by zastupovaný mohl činit sám. Generální plná moc individuální je stejně jako další vzorové smlouvy a dokumenty ke stažení a použití v praxi. Vyberte si z dalších žádaných vzorových smlu například: smlouva o dílo, kupní smlouva, pracovní smlouva, nájemní smlouva.

Plná moc k právnímu zastoupení před Evropským soudem pro lidská práva - anglická verze 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Verlag Dashöfer
Počet stran: 1
Typ: PLNÁ MOC - VZOR, Plná moc
Jednoduchá plná moc k právnímu zastoupení před Evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku.

Plná moc k přepisu/převodu/odhlášení vozidla - podle NOZ od 1.1.2015 - vzor plné moci k přepisu vozidla ke stažení 99 Kč
99 Kč
rtf29.4.2015, Verlag Dashöfer
Počet stran: 1
Typ: PLNÁ MOC - VZOR, Plná moc
Vzor plné moci k přepisu/převodu/odhlášení vozidla je Vám k dispozici ke stažení. Formulář plné moci k přepisu/převodu vozidla je platný dle aktuální právní úpravy od 1.1.2015. Plná moc k přepisu vozidla je stejný formulář jako plná moc k odhlášení vozidla. Plná moc k přepisu/převodu vozidla vzor můžete zaplatit platební kratou, smskou nebo převodem a je okamžitě ke stažení. Plná moc k přepisu/odhlášení vozidla, stejně jako další vzorové dokumenty, například kupní smlouva auto, kupní smlouva na nemovitost, pracovní smlouva, smlouva o nájmu, darovací smlouva nebo generální plná moc vždy připraveny odborníky z oblasti občanského i obchodního práva. Na tyto vzorové smlouvy se můžete spolehnout.

Plná moc k určitému úkonu podle § 33 odst. 2 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Verlag Dashöfer
Počet stran: 2
Typ: PLNÁ MOC - VZOR, Plná moc
Účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí. Tento vzor plné moci upravuje situaci, kdy zmocnitel zmocňuje jinou fyzickou osobu - zmocnitele, aby v řízení o zápis námořní jachty do námořního rejstříku České republiky převzal rozhodnutí o zápisu námořní jachty do námořního rejstříku včetně vystaveného rejstříkového listu námořní jachty. Tato plná moc je udělena pouze pro výše uvedený úkon ve správním řízení.

Další stránky: 1 2 3