VZORY SMLUV A PODÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE A ZAMĚSTNAVATELE, PRACOVNÍ PRÁVO

Pracovní poměr se zakládá ve většině případů pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

K založení pracovního poměru může dojít i jmenováním na vedoucí pracovní místo, ovšem to pouze v případech, na které odkazuje ust. § 33 odst. 3 zákoníku práce (ZP). Typicky se jedná o vedoucí funkce ve veřejném sektoru, např. organizačních složkách státu.

V ostatních případech (soukromá sféra) je nutné založit pracovní poměr vždy pracovní smlouvou, a to i tam, kde by vznik pracovního poměru mohl být lidově vázán na jmenování, např. jmenování do funkce ředitele s. r. o. – i v tomto případě, byť by se zdálo, že jmenování je dostačující, musí vedle jmenovacího dekretu zaměstnanec obdržet také pracovní smlouvu.

Pokud by „ředitel” pracovní smlouvu neobdržel, a jmenovací dekret by obsahoval náležitosti typické pro pracovní smlouvu, pak by bylo možno pod jmenovacím dekretem vidět pracovní smlouvu. (Není totiž důležité, jak je právní jednání formálně označeno, ale jaký je jeho obsah).

Nalezeno 81 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Oznámení zaměstnavatele, že trvá na tom, aby zaměstnanec dále konal svou práci 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, oznámení
Jestliže zaměstnanec neplatně zrušil pracovní poměr, může mu zaměstnavatel bez zbytečného odkladu písemně oznámit, že trvá na tom, aby dále konal svou práci. Tento vzor oznámení zaměstnavatele řeší situaci, kdy zaměstnanec podal výpověď, která je ale neplatná, a zaměstnavatel po zaměstnanci právem požaduje jeho pracovní výkon. Vzor oznámení je v souladu s ustanoveními zákoníku práce ve znění aktuálně účinném a je připraven odborníky na pracovní právo. Můžete se tedy spolehnout, že je formálně i obsahově správný.

Platový výměr - vzor ke stažení 99 Kč
99 Kč
rtf6.7.2019, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, ostatní
Platový výměr je vydán v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Vzor platového výměru můžete po platbě okamžitě použít k řešení Vaší situace, garantujeme Vám jeho správnost a aktuálnost.

Povinnosti a oprávnění poskytovatele pracovnělékařských služeb 99 Kč
99 Kč
pdf6.12.2016, JUDr. Anna Janáková
Počet stran: 4
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, ostatní
Vzor žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci je k zakoupení i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva auto, plná moc k přepisu vozidla nebo smlouva o dílo. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy. Stačí odeslat sms nebo zaplatit přes platební bránu GoPay a vzor Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a vzor Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci je okamžitě ke stažení přímo ve Vašem počítači, k upravení a použití pro Vaši situaci.

Rozsah pracovnělékařských služeb - vzor ke stažení 99 Kč
99 Kč
pdf6.12.2016, JUDr. Anna Janáková
Počet stran: 3
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, ostatní
Rozsah pracovnělékařských služeb je k zakoupení i bez registrace, stejně jako další vzory smluv, například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva auto, plná moc k přepisu vozidla nebo smlouva o dílo. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy. Stačí odeslat sms nebo zaplatit přes platební bránu GoPay a odborný článek Rozsah pracovnělékařských služeb je okamžitě ke stažení přímo ve Vašem počítači, k upravení a použití pro Vaši situaci.

Rozvázání pracovního poměru písemným návrhem a jeho písemným přijetím 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, ostatní
Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení pracovního poměru, a to v souladu s ustanovením § 49 zákoníku práce. Tato dohoda musí být sjednána písemně a každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení dohody, jinak je neplatná. Tento vzor pro rozvázání pracovního poměru obsahuje návrh zaměstnance na rozvázání pracovního poměru z důvodu přestěhování se do jiného města a dále obsahuje přijetí návrhu zaměstnavatelem. Vzor je v souladu s aktuálně platnými zákony ČR a je připraven odborníky, můžete se spolehnout, že je formálně i obsahově správný.

Smlouva o budoucí pracovní smlouvě - s komentářem 239 Kč
239 Kč
rtf15.5.2018, JUDr. Věra Bognárová
Počet stran: 6
Typ: Vzor pracovní smlouvy, smlouva
I v pracovněprávních vztazích lze sjednat smlouvu o smlouvě budoucí, protože možnost jejího sjednání není v rozporu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.

Smlouva o dočasném přidělení zaměstnance v souvislosti s COVID-19 - vzor ke stažení 99 Kč
99 Kč
rtf18.5.2020, Mgr. Martin Kaplán
Počet stran: 2
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, smlouva
Vzor dočasného přidělení zaměstnance. Kmenový zaměstnavatel se v souladu se smlouvou zavazuje zajistit zaměstnance k dočasnému přidělení přejímajícímu zaměstnavateli na základě žádosti tohoto zaměstnavatele.

Spisový, archivační a skartační řád 349 Kč
349 Kč
rtf1.1.2017, Ing. Danuše Prokůpková, Verlag Dashöfer, spol. s r.o.
Počet stran: 17
Typ: Vnitřní předpisy zaměstnavatele - vzory, směrnice
Spisová služba je definována zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn takto: „zajištění odborné správy dokumentů doručených i dokumentů vzniklých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností".

Srážky z příjmů 2014 449 Kč
449 Kč
pdf17.10.2014, Verlag Dashöfer
Počet stran: 46
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, e-doc
Srážky ze mzdy letos zamotaly hlavu nejedné mzdové účetní. Tento e-dokument Vám přináší nejen postup, jak je vypočítat, ale i mnoho různých příkladů z praxe.

Vnitřní mzdový předpis pro vyplácení nenárokové pohyblivé složky mzdy - vzor ke stažení 239 Kč
239 Kč
rtf30.10.2014, Verlag Dashöfer, spol. s r.o.
Počet stran: 3
Typ: Vnitřní předpisy zaměstnavatele - vzory, směrnice
Tento vnitřní mzdový předpis stanoví závazná pravidla a zásady pro vyplácení nenárokové pohyblivé složky mzdy (dále jen „pohyblivá složka mzdy") zaměstnancům zaměstnavatele a vymezuje základní práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatele s tím související. Garantujeme Vám, že uvedený vzor vnitřního mzdového předpisu je v souladu s aktuálně platnými zákony ČR. Vzor můžete po zaplacení stáhnout do svého počítače a okamžitě použít pro řešení Vaší konkrétní situace.

Další stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9