VZORY SMLUV A PODÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE A ZAMĚSTNAVATELE, PRACOVNÍ PRÁVO

Pracovní poměr se zakládá ve většině případů pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

K založení pracovního poměru může dojít i jmenováním na vedoucí pracovní místo, ovšem to pouze v případech, na které odkazuje ust. § 33 odst. 3 zákoníku práce (ZP). Typicky se jedná o vedoucí funkce ve veřejném sektoru, např. organizačních složkách státu.

V ostatních případech (soukromá sféra) je nutné založit pracovní poměr vždy pracovní smlouvou, a to i tam, kde by vznik pracovního poměru mohl být lidově vázán na jmenování, např. jmenování do funkce ředitele s. r. o. – i v tomto případě, byť by se zdálo, že jmenování je dostačující, musí vedle jmenovacího dekretu zaměstnanec obdržet také pracovní smlouvu.

Pokud by „ředitel” pracovní smlouvu neobdržel, a jmenovací dekret by obsahoval náležitosti typické pro pracovní smlouvu, pak by bylo možno pod jmenovacím dekretem vidět pracovní smlouvu. (Není totiž důležité, jak je právní jednání formálně označeno, ale jaký je jeho obsah).

Nalezeno 81 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Vnitřní platový předpis 349 Kč
349 Kč
rtf26.2.2020, JUDr. Věra Bognárová
Počet stran: 12
Typ: Vnitřní předpisy zaměstnavatele - vzory, směrnice
Jedná se o platový předpis podle § 305 zákona č. 262/2006 Sb. Tento vnitřní platový předpis upravuje poskytování platu zaměstnanců konajících pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru. Na odměňování zaměstnanců, kteří konají práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, se tento platový předpis vztahuje pouze, je-li to výslovně tímto předpisem uvedeno.

Vnitřní předpis zaměstnavatele k výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele - vzor s výkladem 349 Kč
349 Kč
rtf1.1.2015, JUDr. Věra Bognárová
Počet stran: 5
Typ: Vzor pracovní smlouvy, směrnice
Zákoník práce nezakazuje, aby výkon práce pro zaměstnavatele byl vykonáván v jiném místě, než je (jsou) pracoviště zaměstnavatele. Podmínkou pro výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele je dohoda se zaměstnancem o tom, že bude práci konat podle dohodnutých podmínek v jiném místě.

Vnitřní předpis zaměstnavatele o fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) a zásadách pro jeho používání s komentářem 349 Kč
349 Kč
rtf17.2.2020, JUDr. Věra Bognárová
Počet stran: 8
Typ: Vnitřní předpisy zaměstnavatele - vzory, směrnice
Zaměstnavatel vytváří podle pravidel upravených vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, který slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků podle dále stanovených zásad.

Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování náhrady při dočasné pracovní neschopnosti 349 Kč
349 Kč
rtf1.1.2020, JUDr. Věra Bognárová
Počet stran: 4
Typ: Vnitřní předpisy zaměstnavatele - vzory, dohoda
Směrnice stanovuje postup a zásady pro poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti či karanténě zaměstnance.

Vnitřní předpis zaměstnavatele o postupu při provádění kontrol dodržování stanoveného režimu dočasně práceneschopného zaměstnance v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti - s komentářem 349 Kč
349 Kč
rtf1.1.2020, JUDr. Věra Bognárová, JUDr. Věra Přenosilová
Počet stran: 6
Typ: Vnitřní předpisy zaměstnavatele - vzory, směrnice
Vnitřní předpis k zajištění jednotného postupu při provádění kontrol dodržování stanoveného režimu dočasně práce neschopného zaměstnance v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti.

Vnitřní předpis zaměstnavatele o používání informačních systémů 239 Kč
239 Kč
rtf1.1.2020, Mgr. Matěj Daněk
Počet stran: 4
Typ: Vnitřní předpisy zaměstnavatele - vzory, směrnice
Směrnice upravuje přístup zaměstnanců k informačním systémům, řízení uživatelských oprávnění u zaměstnavatele a povinnosti zaměstnanců v souvislosti s užíváním informačních systémů při jejich pracovní činnosti.

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující překážku v práci z důvodu částečné nezaměstnanosti - vzor s výkladem 239 Kč
239 Kč
rtf18.3.2016, JUDr. Věra Bognárová
Počet stran: 4
Typ: Vnitřní předpisy zaměstnavatele - vzory, směrnice
Novelizace zákoníku práce provedená zákona č. 365/2011 Sb. proto zrušila § 209 odst. 2 a zaměstnavatel, u kterého odborová organizace nepůsobí, má od 1. 1. 2012 možnost o částečné nezaměstnanosti rozhodovat sám tím, že ji stanoví vnitřním předpisem.

Výpověď daná zaměstnancem - vzor výpovědi ke stažení 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, oznámení
Skončení pracovního poměru výpovědí, ať již ze strany zaměstnance, či zaměstnavatele, se zcela zásadně liší od skončení pracovního poměru dohodou. Jde totiž o jednostranné právní jednání, které činí jen jeden účastník pracovněprávního vztahu vůči druhému. Vzor výpovědi dané zaměstnancem je připraven odborníkem, Mgr. Janem Horeckým, proto Vám garantujeme správnost i aktuálnost tohoto vzoru. Stačí pouze vzor výpovědi zaplatit, např. formou SMS nebo platební kartou, poté Vám zašleme vzor ke stažení emailem.

Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu nadbytečnosti - vzor ke stažení 149 Kč
149 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, ostatní
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Výpověď z pracovního poměru pro zvlášť hrubé porušení režimu nemocného 149 Kč
149 Kč
rtf24.4.2017, JUDr. Michal Zeman
Počet stran: 1
Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, oznámení
Tento vzor výpovědi slouží pro řešení situace, kdy zaměstnanec je nemocenské a na základě kontroly ze strany zaměstnavatele dojde ke zjištění, že se přesto nenachází doma, kde by v době nemoci měl být. Zaměstnavatel se rozhodne pro rozvázání pracovního poměru podle § 52 zákoníku práce.

Další stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9