VZORY SMLUV A PODÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE A ZAMĚSTNAVATELE, PRACOVNÍ PRÁVO

Pracovní poměr se zakládá ve většině případů pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

K založení pracovního poměru může dojít i jmenováním na vedoucí pracovní místo, ovšem to pouze v případech, na které odkazuje ust. § 33 odst. 3 zákoníku práce (ZP). Typicky se jedná o vedoucí funkce ve veřejném sektoru, např. organizačních složkách státu.

V ostatních případech (soukromá sféra) je nutné založit pracovní poměr vždy pracovní smlouvou, a to i tam, kde by vznik pracovního poměru mohl být lidově vázán na jmenování, např. jmenování do funkce ředitele s. r. o. – i v tomto případě, byť by se zdálo, že jmenování je dostačující, musí vedle jmenovacího dekretu zaměstnanec obdržet také pracovní smlouvu.

Pokud by „ředitel” pracovní smlouvu neobdržel, a jmenovací dekret by obsahoval náležitosti typické pro pracovní smlouvu, pak by bylo možno pod jmenovacím dekretem vidět pracovní smlouvu. (Není totiž důležité, jak je právní jednání formálně označeno, ale jaký je jeho obsah).

Nalezeno 81 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Vzor pracovní řád - vnitřní předpis zaměstnavatele dle § 306 zákoníku práce 349 Kč
349 Kč
rtf3.11.2018, JUDr. Alena Čechtická, PhD.
Počet stran: 10
Typ: Vnitřní předpisy zaměstnavatele - vzory, směrnice
Pracovní řád je zvláštním druhem vnitřního předpisu; rozvádí ustanovení tohoto zákona, popřípadě zvláštních právních předpisů podle zvláštních podmínek u zaměstnavatele, pokud jde o povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance vyplývající z pracovněprávních vztahů. Vzor pracovního řádu je připraven odborníky z praxe a garantujeme Vám jeho obsahovou i formální správnost. Pracovní řád vzor je připraven ke stažení po platbě, kterou můžete provést např. platební kartou nebo bankovním převodem.

Vzor výpověď - Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele - vzor ke stažení 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, ostatní
Vzor výpovědi - okamžité zrušení pracovního poměru můžete zakoupit např. pomocí sms nebo převodem z bankovního účtu. Vzor výpovědi - okamžité zrušení pracovního poměru tak budete mít okamžitě ke stažení, úpravě a použití pro Vaši konkrétní situaci. Vzor okamžité zrušení pracovního poměru je vypracován a prověřen odborníky, garantujeme Vám jeho akuálnost a obsahovou i formální správnost, spolehněte se pouze na prověřené smlouvy!

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, ostatní
Ve zkušební době může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec zrušit pracovní poměr písemně z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu (§ 66 ZP). Tento vzor slouží zaměstnancům pro podání výpovědi- zrušení pracovního poměru ve zkušební době bez udání důvodu. Vzor je platný podle aktuální legislativy, můžete se na něj tedy spolehnout.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, dohoda
Ve zkušební době může jak zaměstnavatel, tak i zaměstnanec zrušit pracovní poměr písemně z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu (§ 66 ZP). Doporučujeme neuvádět žádný důvod (předejití případného sporu např. ve vztahu k nerovnému zacházení nebo diskriminaci zaměstnance, pro který by mohlo být zrušení ve zkušební době prohlášeno v řízení o neplatnost rozvázání pracovního poměru soudem za neplatné).

Žádost o neplacené volno 99 Kč
99 Kč
doc5.4.2018, Verlag Dashöfer, spol. s r.o.
Počet stran: 1
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, žádost
Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na tom, že mu bude poskytnuto pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu.

Žádost o projednání okamžitého zrušení pracovního poměru se zaměstnancem - vzor ke stažení 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, žádost
Vzor žádost o projednání okamžitého zrušení pracovního poměru je dokument připravený odborníky, s garancí správnosti, jistoty a aktuálnosti. Je v souladu s aktuální legislativou. Spolehněte se na vzor žádost o projednání okamžitého zrušení pracovního poměru s garancí od nakladatelství Verlag Dashöfer. Vzor žádosti můžete pouze zaplatit např. SMSkou, platební kartou nebo převodem z bankovního účtu. Okamžitě je vzor žádosti ke stažení, po úpravě pak můžete žádost použít pro Vaši konkrétní situaci.

Žádost o vydání pracovního posudku 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, žádost
Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vydat posudek o pracovní činnosti (pracovní posudek), a to do 15 dnů ode dne žádosti, ne však dříve než v době dvou měsíců před skončením pracovního poměru. Vzor žádosti o vydání pracovního posudku je upraven pro podání zaměstnance, který je ve výpovědní lhůtě a požaduje po svém zaměstnavateli vydání posudku.

Žádost o zaplacení náhrady mzdy za dovolenou zdarma
rtf5.7.2019, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, žádost
Zaměstnanec si před ukončením pracovního poměru nestihl vyčerpat všechny dny dovolené na zotavenou, na kterou měl ze zákona nárok. Touto žádostí žádá bývalého zaměstnavatele o vyplacení náhrady mzdy za tuto nevyčerpanou dovolenou.

Žádost o zaplacení náhrady mzdy za dovolenou zdarma
rtf1.7.2016, Verlag Dashöfer, spol. s r.o.
Počet stran: 1
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, žádost
Tento vzorový dokument obsahuje žádost bývalého zaměstnance o výplatu náhrady mzdy za nevyčerpanou dovolenou, na kterou měl ze zákona nárok a kterou si během svého pracovního poměru nemohl vyčerpat.

Žádost zaměstnance o bezhotovostní výplatu mzdy zdarma
rtf1.7.2016, Verlag Dashöfer, spol. s r.o.
Počet stran: 1
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, žádost
Vzor obsahuje žádost zaměstnance o zasílání mzdy na konkrétní bankovní účet a dá se použít buď při změně bankovního účtu nebo při přechodu od výplaty v hotovosti k výplatě bezhotovostně.

Další stránky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9