Vzor dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Pracovní poměr nemusí být jedinou formou, prostřednictvím které může zaměstnavatel zajišťovat plnění svých úkolů, přestože ustanovení § 74 ZP stanoví, že zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru.

Zákoník práce umožňuje uzavírat za stanovených podmínek i tzv. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, kam řadí dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce. Zaměstnanec se zaměstnavatelem nemohou nahrazovat dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti jinou, ať již pojmenovanou nebo nepojmenovanou, dohodou, podobně jako je tomu v případě pracovního poměru uzavřeného pracovní smlouvou.

Na základě těchto dohod nevzniká pracovní poměr, ale specifické pracovněprávní vztahy, které mají v podstatné části vlastní právní úpravu v zákoníku práce. Tyto pracovněprávní vztahy jsou méně formální než pracovní poměr, vyznačují se zejména vysokou flexibilitou a především snadnou možností jejich ukončení, menší ochranou zaměstnance, než je dána v pracovním poměru apod.

Nalezeno 5 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Dohoda o pracovní činnosti - vzor ke stažení 99 Kč
99 Kč
rtf1.2.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 3
Typ: Vzor dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, Dohoda
Dohoda o pracovní činnosti není zákoníkem práce nijak omezena předpokládaným rozsahem práce, jak je tomu u dohody o provedení práce. Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít i přesto, že rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. Výkon práce na základě této dohody ale zákoník práce limituje tak, že na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

Dohoda o provedení práce - vzor ke stažení 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 2
Typ: Vzor dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, Dohoda
Zákoník práce omezuje možnost uzavření dohody o provedení práce tak, že rozsah práce (pracovního úkolu, druhově vymezeného opakujícího se úkolu), na který se dohoda uzavírá, nesmí být vyšší než 300 hodin. Do předpokládaného rozsahu práce se započítává také doba práce konané zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 449 Kč
449 Kč
pdf10.11.2015, Verlag Dashöfer
Počet stran: 38
Typ: Vzor dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, E-doc
Podrobný výklad výhod a nevýhod dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně vzorů a judikátů.

Vzor - Dohoda o zrušení dohody o provedení práce - ke stažení online 99 Kč
99 Kč
rtf29.12.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, Dohoda
Nově (od 1. října 2015) lze závazek založený dohodou o provedení práce rozvázat i výpovědí kteroukoliv ze stran (dosavadní úprava, nebyla-li v dohodě možnost výpovědi sjednána, možnost výpovědi nezahrnovala). Stáhněte si vzorovou dohodu o zrušení dohody o provedení práce - do 3 minut máte tak ve svém počítači právníkem vypracovaný vzor, v souladu s aktuálními zákony ČR. Spolehněte se!

Vzor - Výpověď dohody o pracovní činnosti - ke stažení 99 Kč
99 Kč
rtf29.12.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, Oznámení
Při nedodržení písemné formy zrušení dohody o pracovní činnosti u výpovědi a okamžitého zrušení se nebude jednat o neplatné rozvázání, ale o nicotné. Tj. na výpověď i na okamžité zrušení se bude hledět tak, jako by zde vůbec nebylo (není třeba dovolávat se neplatnosti, resp. v případě sporu se na nicotné rozvázání dohody o pracovní činnosti nevztahuje především dvouměsíční propadná (prekluzivní) lhůta pro napadení výpovědi či okamžité zrušení za neplatné). Výpověď dohody o pracovní činnosti si můžete stáhnout po platbě, např. SMSkou nebo kartou, z odkazu, příp. z přílohy emailu, který Vám okamžitě zašleme.