Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru může být způsobeno obecně buď právním jednáním (projevem vůle jednoho nebo obou smluvních partnerů pracovní smlouvy), nebo na základě objektivní právní skutečnosti (nezávislé na vůli stran, např. uplynutí doby u pracovního poměru na dobu určitou či smrtí zaměstnance).

Pracovní poměr může být rozvázán pouze následujícími způsoby (právním jednáním):

  • dohodou,

  • výpovědí,

  • okamžitým zrušením,

  • zrušením ve zkušební době.

Mezi další způsoby skončení pracovního poměru patří např. uplynutí doby. Pracovní poměr, který byl sjednán na dobu určitou, končí také uplynutím sjednané doby.

Pracovní poměr rovněž zaniká smrtí zaměstnance, neboť výkon práce je vázán na osobu zaměstnance. V případě, že zemře zaměstnavatel – fyzická osoba, zaniká pracovní poměr se zaměstnancem s výjimkou případů, kdy dojde k pokračování v živnosti živnostenského zákona. V případě úmrtí zaměstnavatele – fyzické osoby vystaví zaměstnanci na jeho žádost potvrzení o zaměstnání úřad práce příslušný podle místa činnosti zaměstnavatele.

Nalezeno 17 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Dohoda o rozvázání/ukončení pracovního poměru - vzor ke stažení 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, Dohoda
Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení pracovního poměru, a to v souladu s ustanovením § 49 zákoníku práce. Vzor dohody o rozvázání / ukončení pracovního poměru je připraven odborníkem na pracovní právo, Mgr. Janem Horeckým. Vzor dohody je v souladu s aktuálně platnými zákony ČR a má potřebné náležitosti. Dohodu o ukončení pracovního poměru můžete po zaplacení stáhnout do Vašeho počítače, upravit a okamžitě s jistotou použít pro Vaši konkrétní situaci.

Informace o projednání okamžitého zrušení pracovního poměru odborovou organizací 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, Oznámení
Okamžité zrušení pracovního poměru je zaměstnavatel ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zákoníku práce povinen předem projednat s odborovou organizací. Tento vzor je vyjádřením odborové organizace, která projednala okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnance a neshledala žádné nesrovnalosti.

Okamžité skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance - vzor výpovědi ke stažení 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, Ostatní
Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Tento vzor okamžitého skončení pracovního poměru upravuje situaci, kdy zaměstnanec nedostal mzdu za určený měsíc a to ani do 15 dnů od její splatnosti a rozhodl se tedy okamžitě skončit svůj pracovní poměr. Vzor je v souladu s aktuálními zákony ČR a je formálně i obsahově správný.

Oznámení zaměstnavatele, že trvá na tom, aby zaměstnanec dále konal svou práci 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, Oznámení
Jestliže zaměstnanec neplatně zrušil pracovní poměr, může mu zaměstnavatel bez zbytečného odkladu písemně oznámit, že trvá na tom, aby dále konal svou práci. Tento vzor oznámení zaměstnavatele řeší situaci, kdy zaměstnanec podal výpověď, která je ale neplatná, a zaměstnavatel po zaměstnanci právem požaduje jeho pracovní výkon. Vzor oznámení je v souladu s ustanoveními zákoníku práce ve znění aktuálně účinném a je připraven odborníky na pracovní právo. Můžete se tedy spolehnout, že je formálně i obsahově správný.

Rozvázání pracovního poměru písemným návrhem a jeho písemným přijetím 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, Ostatní
Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení pracovního poměru, a to v souladu s ustanovením § 49 zákoníku práce. Tato dohoda musí být sjednána písemně a každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení dohody, jinak je neplatná. Tento vzor pro rozvázání pracovního poměru obsahuje návrh zaměstnance na rozvázání pracovního poměru z důvodu přestěhování se do jiného města a dále obsahuje přijetí návrhu zaměstnavatelem. Vzor je v souladu s aktuálně platnými zákony ČR a je připraven odborníky, můžete se spolehnout, že je formálně i obsahově správný.

Výpověď daná zaměstnancem - vzor výpovědi ke stažení 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, Oznámení
Skončení pracovního poměru výpovědí, ať již ze strany zaměstnance, či zaměstnavatele, se zcela zásadně liší od skončení pracovního poměru dohodou. Jde totiž o jednostranné právní jednání, které činí jen jeden účastník pracovněprávního vztahu vůči druhému. Vzor výpovědi dané zaměstnancem je připraven odborníkem, Mgr. Janem Horeckým, proto Vám garantujeme správnost i aktuálnost tohoto vzoru. Stačí pouze vzor výpovědi zaplatit, např. formou SMS nebo platební kartou, poté Vám zašleme vzor ke stažení emailem.

Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu nadbytečnosti - vzor ke stažení 149 Kč
149 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, Ostatní
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.

Výpověď z pracovního poměru pro zvlášť hrubé porušení režimu nemocného 149 Kč
149 Kč
rtf24.4.2017, JUDr. Michal Zeman
Počet stran: 1
Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, Oznámení
Tento vzor výpovědi slouží pro řešení situace, kdy zaměstnanec je nemocenské a na základě kontroly ze strany zaměstnavatele dojde ke zjištění, že se přesto nenachází doma, kde by v době nemoci měl být. Zaměstnavatel se rozhodne pro rozvázání pracovního poměru podle § 52 zákoníku práce.

Vzor - Odstoupení zaměstnavatele od pracovní smlouvy - vzor ke stažení 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, Ostatní
Vzor odstoupení zaměstnavatele od pracovní smlouvy můžete zakoupit např. pomocí sms nebo převodem z bankovního účtu. Vzor odstoupení zaměstnavatele od pracovní smlouvy tak budete mít okamžitě ke stažení, úpravě a použití pro Vaši konkrétní situaci. Vzor odstoupení zaměstnavatele od pracovní smlouvyje vypracován a prověřen odborníky, garantujeme Vám jeho akuálnost a obsahovou i formální správnost, spolehněte se pouze na prověřené smlouvy! Využijte i další prověřené vzory smluv, např. kupní smlouva, pracovní smlouva, smlouva o dílo, plná moc nebo nájemní smlouva.

Vzor - Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem z důvodu, že se ruší část zaměstnavatele 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 1
Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, Ostatní
Vzor výpovědi dané zaměstnavatelem je dokument připravený odborníky, s garancí správnosti, jistoty a aktuálnosti. Je v souladu s aktuální legislativou. Spolehněte se na vzor výpovědi s garancí od nakladatelství Verlag Dashöfer. Vzor dokumentu - výpovědi můžete zakoupit např. platební kartou nebo převodem z bankovního účtu. Okamžitě je výpověď daná zaměstnavatekem ke stažení, po úpravě pak můžete výpověď použít pro Vaši konkrétní situaci. Využijte i další prověřené vzory smluv, např. kupní smlouva, pracovní smlouva, smlouva o dílo, plná moc nebo nájemní smlouva.

Další stránky: 1 2