Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů

Nalezeno 22 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Dohoda o bezhotovostní výplatě mzdy 79 Kč
79 Kč
rtf17.2.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 2
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, dohoda
Smluvní strany této vzorové dohody se dohodly, že zaměstnavatel bude ode dne nabytí účinnosti této dohody poukazovat zaměstnanci část mzdy bezhotovostním převodem na účet zaměstnance, a to v pravidelném termínu výplaty mzdy.

Dohoda o hmotné odpovědnosti - vzor s výkladem 199 Kč
199 Kč
rtf1.11.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Alena Čechtická
Počet stran: 4
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, dohoda
Dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování lze uzavřít pouze za předpokladu, že zaměstnanec může se svěřenými hodnotami disponovat po celou dobu, po kterou jsou mu svěřeny, a má umožněno je na pracovišti uchovávat v ohraničeném prostoru, který je uzamykatelný a nemají k němu přístup žádné další osoby.

Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování podle § 252 zákoníku práce s komentářem 199 Kč
199 Kč
rtf30.10.2015, JUDr. Věra Bognárová
Počet stran: 4
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, dohoda
Předmětem dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty mohou být hotovosti, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty určené k obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny. Nejde-li o takové hodnoty, nemohou být předmětem dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty (například inventář kanceláře, stolní počítač, motorové vozidlo zaměstnavatele).

Dohoda o poskytování pracovního volna bez náhrady mzdy (platu) s komentářem 129 Kč
129 Kč
rtf5.4.2018, JUDr. Věra Bognárová
Počet stran: 3
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, dohoda
Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na tom, že mu bude poskytnuto pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu. Možnost poskytnout neplacené pracovní volno se vztahuje na všechny zaměstnavatele bez výjimky, neplacené pracovní volno může poskytnout i zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3 ZP, mezi které patří stát a jeho organizační složky, územní samosprávné celky a další zaměstnavatelé v tomto ustanovení uvedení.

Dohoda o prohloubení kvalifikace (Kvalifikační dohoda) 199 Kč
199 Kč
rtf10.11.2016, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 2
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, dohoda
Předmětem této dohody je zejména stanovení podmínek pro prohloubení kvalifikace zaměstnance pro vykonávanou práci u zaměstnavatele a zejména závazek zaměstnance prohloubit si kvalifikaci pro tuto práci a setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru po dobu stanovenou v této dohodě. Vzor dohody ke stažení je připraven k okamžitému použití, stačí pouze vzor dohody zaplatit, stáhnout do svého počítače a upravit pro Vaši konkétní situaci.

Dohoda o užití soukromého osobního vozidla k vykonání pracovní cesty 79 Kč
79 Kč
docx10.10.2016, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 2
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, dohoda
Tento vzor dohody upravuje situaci, kdy zaměstnavatel hodlá podniknout služební cestu svým soukromým vozidlem. Vzor dohody ke stažení uvádí konkrétní informace jak k samotné služební cestě (účel, cíl cesty, datum...), ale i k soukromému autu zaměstnance ((vlastník, provozovatel, SPZ apod.). Dohodou o využití soukromého automobilu pro služební cestu vyjadřují zaměstnavatel i zaměstnanec souhlas s tímto postupem. Vzor dohody si můžete stáhnout i po platbě prostřednictvím SMS.

Dohoda o výkonu pracovní pohotovosti 129 Kč
129 Kč
rtf11.1.2017, Mgr. Jan Horecký
Počet stran: 2
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, dohoda
Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje, že bude každý druhý víkend v kalendářním měsíci, vždy v sobotu a neděli od 9.00 do 17.00 hod., vykonávat pracovní pohotovost. Vzor dohody o výkonu pracovní pohotovosti dále upravuje podmínky této činnosti, např. kde se bude zaměstnanec po tuto dobu nacházet, jak bude svou práci vykonávat atd. Vzor dohody je ke stažení po platbě např. rychlým bankovním převodem.

Dohoda o zvýšení kvalifikace (Kvalifikační dohoda) 199 Kč
199 Kč
rtf9.11.2016, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 3
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, dohoda
Předmětem této dohody je zejména závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifikace pro práci a zejména závazek zaměstnance zvýšit si kvalifikaci pro tuto práci a setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru po dobu stanovenou v této dohodě. Vzor dohody o zvýšení kvalifikace ke stažení je připraven k okamžitému použití, stačí pouze vzor dohody zaplatit, stáhnout do svého počítače a upravit pro Vaši konkétní situaci.

Kolektivní smlouva - vzor ke stažení s komentářem 499 Kč
499 Kč
rtf1.1.2019, JUDr. Věra Bognárová
Počet stran: 28
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, smlouva
Účelem a obsahem této kolektivní smlouvy je úprava a určení individuálních a kolektivních právních vztahů mezi odborovou organizací, zastupující zaměstnance na straně jedné a zaměstnavatelem na straně druhé, jejichž dodržování povede k bezkonfliktnímu uspokojování potřeb, práv a zájmů obou smluvních stran. Vzor kolektivní smlouvy obsahuje také rozsáhlý odborný komentář k problematice tvorby kolektivní smlouvy.

Odborné předpoklady poskytovatele pracovnělékařských služeb - vzor ke stažení zdarma
pdf6.12.2016, JUDr. Anna Janáková
Počet stran: 2
Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, ostatní
Vzor odborných předpokladů poskytovatele pracovnělékařských služeb je k zakoupení i bez registrace, stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva auto, plná moc k přepisu vozidla nebo smlouva o dílo. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy. Stačí odeslat sms nebo zaplatit přes platební bránu GoPay a odborné předpoklady poskytovatele PLS vzor je okamžitě ke stažení přímo ve Vašem počítači, k upravení a použití pro Vaši situaci.

Další stránky: 1 2 3