Školství

V této sekci naleznete vzory pracovních smluv a pracovních náplní pedagogů i asistentů pedagogů. Dále zařazujeme další vzory smluv nejčastěji používaných ve školství, při řízení vzdělávacích institucí apod.

Vybrali jsme pro Vás nejžádanější vzory smluv. Pokud jste nenašli dokument, který hledáte, napište si o něj.

Nalezeno 18 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Individuální vzdělávací plán dítěte v mateřské škole 199 Kč
199 Kč
rtf13.1.2020, Bc. Lenka Polášková
Počet stran: 4
Typ: Školství, ostatní
Vzor pro vytvoření individuálního vzdělávacího plánu.

Odvolání zákonného zástupce v případě nepřijetí dítěte do mateřské školy 129 Kč
129 Kč
rtf13.1.2020, Bc. Lenka Polášková
Počet stran: 3
Typ: Školství, formulář
V případě nepřijetí dítěte má zákonný zástupce možnost se (dle Správního řádu), do 15 dní od doručení rozhodnutí o přijetí či nepřijetí odvolat. Odvolání vždy musí mít odůvodnění.

Potvrzení o zaplacení školného za předškolní vzdělávání zdarma
rtf10.1.2015, Verlag Dashöfer
Počet stran: 1
Typ: Školství, ostatní
Úplata za vzdělávání a školské služby dle zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Rozhodnutí o osvobození ze sportovní přípravy a tělesné výchovy na sportovním gymnáziu s komentářem 79 Kč
79 Kč
docx26.6.2018, PaedDr. František Havelka, Ph.D.
Počet stran: 2
Typ: Školství, rozhodnutí
Podle ustanovení § 67 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, má ředitel střední školy kompetenci k uvolnění žáka z určitého předmětu

Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ 129 Kč
129 Kč
rtf22.1.2016, Bc. Lenka Polášková
Počet stran: 2
Typ: Školství, formulář
Ředitelka mateřské školy stanoví v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (§ 34 odst. 2 školského zákona). V případě, že je v mateřské škole volné místo, může být v souladu s § 34 odst. 7 dítě přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.

Smlouva o odměně předsedy zkušební maturitní komise - vzor s výkladem 199 Kč
199 Kč
docx29.12.2016, PaedDr. František Havelka, Ph.D.
Počet stran: 2
Typ: Školství, smlouva
Účelem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran pro vypořádání právního nároku na odměnu předsedy zkušební maturitní komise za jeho výkon činnosti předsedy maturitní komise. Smlouvu si můžete stáhnout během několika málo minut - stačí zaplatit pomocí bankovního převodu nebo kartou, smlouvu pak budete mít ke stažení ve Vaší emailové schránce za chvilku. Vzor smlouvy o odměně předsedy zkušební maturitní komise bude ve formátu s možností úprav, ukládání a tisku.

Školní řád mateřské školy - vzor 299 Kč
299 Kč
rtf14.1.2020, Bc. Lenka Polášková
Počet stran: 10
Typ: Školství, směrnice
Školní řád patří mezi nejdůležitější a klíčové dokumenty školy. Oblast práv a povinností je zde vytyčena pro všechny osoby zúčastněné a podílející se na výchovně - vzdělávacím procesu.

Vnitřní předpis školy o používání služebních silničních motorových vozidel při pracovních cestách - vzor s výkladem 199 Kč
199 Kč
rtf1.2.2020, Jaroslava Pfeilerová
Počet stran: 3
Typ: Školství, směrnice
Tento vnitřní předpis upravuje postup při používání služebních motorových vozidel zaměstnanci při pracovních cestách v rámci pracovněprávních vztahů.

Vzor - Náplň práce asistenta pedagoga pro děti a žáky se sociálním znevýhodněním - vzor ke stažení zdarma zdarma
rtf6.12.2016, PhDr. Marta Teplá
Počet stran: 5
Typ: Školství, ostatní
Vzorová náplně práce asistenta pedagoga pro děti a žáky se sociálním znevýhodněním je vzorový dokument k okamžitému stažení zdarma. Vzorový dokument je připraven odborníky a podle platné legislativy. Uvedený vzor - náplň práce a zařazení asistenta pedagoga u integrovaného žáka - si můžete zdarma stáhnout a okamžitě použít ve Vaší praxi, stejně jako další vzory smluv, např. kupní smlouva auto, nájemní smlouva, smlouva o dílo, generální plná moc, pracovní smlouva nebo plná moc k přepisu auta. U placených vzorů stačí zaplatit SMSkou nebo přes platební bránu GoPay. Společnostem nabízíme platbu fakturou. Nestahujte neprověřené vzory smluv z Internetu, spolehněte se na naše vzorové smlouvy, garantujeme Vám jejich správnost a aktuálnost.

Vzor - Náplň práce asistenta pedagoga u žáka s tělesným postižením - vzor ke stažení zdarma
rtf28.5.2018, PhDr. Marta Teplá
Počet stran: 1
Typ: Školství, ostatní
Vzor náplně práce asistenta pedagoga je vzorový dokument k okamžitému stažení zdarma. Vzorový dokument je připraven odborníky a podle platné legislativy. Uvedený vzor - náplně práce asistenta pedagoga u žáka s tělesným postižením - si můžete zdarma stáhnout a okamžitě použít ve Vaší praxi, stejně jako další vzory smluv, např. kupní smlouva auto, nájemní smlouva, smlouva o dílo, generální plná moc, pracovní smlouva nebo plná moc k přepisu auta. Nestahujte neprověřené vzory smluv z Internetu, spolehněte se na naše vzorové smlouvy, garantujeme Vám jejich správnost a aktuálnost.

Další stránky: 1 2