ZÁKONY

V této sekci naleznete plná znění zákonů ke stažení.

Pokud jste nenašli zákon, který hledáte, napište si o něj.

Nalezeno 22 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
§ 1 občanského zákoníku - Pojem soukromého práva - odborný komentář / výklad 149 Kč
149 Kč
rtf4.12.2018, JUDr. Monika Schön, Ph.D.
Počet stran: 8
Typ: Komentář občanského zákoníku - NOZ, E-doc
Paragraf 1 nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) se věnuje obecně soukromému právu, jeho odlišení od práva veřejného, ale i dalším aspektům a subjektům soukromého práva. Článek ke stažení obsahuje odborný výklad tohoto článku do praxe a příklady. Článek je ke stažení po platbě buď platební kartou nebo převodem z bankovního účtu. Komentář zákona je dokument ve formátu rtf.

§ 120 občanského zákoníku - Zápis do veřejného rejstříku - kometář zákona 149 Kč
149 Kč
pdf7.7.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 129
Typ: Komentář občanského zákoníku - NOZ, E-doc
Paragraf 120 nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) se věnuje zápisu právnické osoby do veřejných rejstříků. Článek ke stažení obsahuje odborný výklad tohoto článku do praxe. Článek je ke stažení po platbě buď platební kartou nebo převodem z bankovního účtu. Komentář zákona je dokument ve formátu pdf.

§ 121 občanského zákoníku - Princip materiální publicity - kometář zákona 99 Kč
99 Kč
pdf7.7.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 2
Typ: Komentář občanského zákoníku - NOZ, E-doc
Paragraf 124 nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) se věnuje veřejným rejstříkům, resp. údajům do rejstříků zapsaných . Článek ke stažení obsahuje odborný výklad tohoto článku do praxe a příklady. Článek je ke stažení po platbě buď platební kartou nebo převodem z bankovního účtu. Komentář zákona je dokument ve formátu pdf.

§ 124 občanského zákoníku - Doba, na kterou je právnická osoba ustavena (založena) - komentář zákona 99 Kč
99 Kč
pdf7.7.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 1
Typ: Komentář občanského zákoníku - NOZ, E-doc
Paragraf 124 nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) se věnuje vzniku právnické osoby, resp.době, na kterou je právnická osoba zakládána. Článek ke stažení obsahuje odborný výklad tohoto článku do praxe. Článek je ke stažení po platbě buď platební kartou nebo převodem z bankovního účtu. Komentář zákona je dokument ve formátu pdf.

§ 2217-2218 občanského zákoníku - Nájemné - odborný komentář zákona 99 Kč
99 Kč
rtf12.7.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 2
Typ: Komentář občanského zákoníku - NOZ, E-doc
Paragraf 2217 a 2218 nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) se věnují tématu nájemného. Článek ke stažení obsahuje odborný výklad tohoto článku do praxe a příklady. Článek je ke stažení po platbě buď platební kartou nebo převodem z bankovního účtu. Komentář zákona je dokument ve formátu rtf.

§ 2220 občanského zákoníku - Práva a povinnosti smluvních stran při změně pronajaté věci - výklad zákona 149 Kč
149 Kč
rtf12.7.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 4
Typ: Komentář občanského zákoníku - NOZ, Dohoda
Paragraf 2220 nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) se věnuje právům a povinnostem smluvních stran při změně pronajaté věci . Článek ke stažení obsahuje odborný výklad tohoto článku do praxe a příklady. Článek je ke stažení po platbě buď platební kartou nebo převodem z bankovního účtu. Komentář zákona je dokument ve formátu pdf.

§ 435 občanského zákoníku - Úprava obchodních listin - odborný výklad paragrafu zákona 99 Kč
99 Kč
rtf12.7.2016, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 2
Typ: Komentář občanského zákoníku - NOZ, Dohoda
Paragraf 435 nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) se věnuje úpravě obchodních listin podnikatele a jeho povinnosti uvádět některé údaje v obchodní korespondenci. Článek ke stažení obsahuje odborný výklad tohoto článku do praxe a příklady. Článek je ke stažení po platbě buď platební kartou nebo převodem z bankovního účtu. Komentář zákona je dokument ve formátu rtf.

§ 441 občanského zákoníku - Smluvní zastoupení - komentář zákona 149 Kč
149 Kč
pdf5.7.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 6
Typ: Komentář občanského zákoníku - NOZ, Ostatní
Paragraf 441 nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) se věnuje pojmu smluvní zastoupení, nejčastěji tedy plné moci. Článek ke stažení obsahuje odborný výklad tohoto článku do praxe. Článek je ke stažení po platbě buď platební kartou nebo převodem z bankovního účtu. Komentář zákona je dokument ve formátu pdf.

§ 449 občanského zákoníku - Zánik nebo zrušení smluvního zastoupení (plné moci) - výklad zákona 149 Kč
149 Kč
rtf12.7.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 3
Typ: Komentář občanského zákoníku - NOZ, E-doc
Paragraf 449 nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) se věnuje povinnostem zmocněnce po zániku (např. smrti zmocnitele) nebo zrušení smluvního zastoupení - např. plné moci . Článek ke stažení obsahuje odborný výklad tohoto článku do praxe a příklady. Článek je ke stažení po platbě buď platební kartou nebo převodem z bankovního účtu. Komentář zákona je dokument ve formátu rtf.

§ 573 občanského zákoníku - Domněnka doby dojití - komentář zákona 99 Kč
99 Kč
pdf7.7.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 4
Typ: Komentář občanského zákoníku - NOZ, E-doc
Paragraf 573 nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) se věnuje domněnky doby dojití zásilky odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb. Článek ke stažení obsahuje odborný výklad tohoto článku do praxe a judikáty. Článek je ke stažení po platbě buď platební kartou nebo převodem z bankovního účtu. Komentář zákona je dokument ve formátu pdf.

Další stránky: 1 2 3