OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR) - vzory

Ochrana osobních údajů se od 25. 5. 2018 řídí Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR). Vzory podel GDPR naleznete níže na této stránce. GDRP vzory souhlasu se zpracováním osobních údajů a další vzory k ochraně osobních údajů výrazně změnilo - podívejte se na aktuální vzory v seznamu níže na této stránce.

Aktuální informace o ochraně osobních údajů podle GDPR a další vzory podle GDPR najdete i na našem odborném portálu www.zoou.cz

Celé znění GDPR v tištěné podobě si můžete objednat na www.dashofer.cz/gdprb

Nalezeno 50 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Souhlas zaměstnance se zpracováváním osobních údajů - vzor podle GDPR s komentářem 449 Kč
449 Kč
rtf28.5.2018, Mgr. Jan Vácha
Počet stran: 7
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, ostatní
V pracovněprávních vztazích musí zaměstnavatelé chránit nejen osobní údaje svých zaměstnanců, ale také uchazečů o zaměstnání nebo svých bývalých zaměstnanců. V některých případech zaměstnavatel potřebuje souhlas se zpracováním osobních údajů zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání a v některých nikoliv.

Vnitřní předpis zaměstnavatele o provozování kamerového systému - vzor podle GDPR s komentářem 349 Kč
349 Kč
rtf1.1.2020, Mgr. Matěj Daněk
Počet stran: 4
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, směrnice
V souladu s ustanovením § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecným nařízením o ochraně osobních údajů, informuje touto cestou zaměstnavatel zaměstnance o existenci a provozování kamerového systému v prostorách zaměstnavatele.

Vnitřní směrnice o ochraně osobních údajů - vzor podle GDPR 449 Kč
449 Kč
rtf8.8.2018, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 5
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, směrnice
Směrnice se vydává ve smyslu § 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, jako pracovní řád a je závazná pro všechny zaměstnance v pracovněprávním poměru. Dále je Směrnice závazná pro všechny osoby pracující na dohody uzavírané mimo pracovní poměr a taktéž pro třetí osoby, které jsou v jiném vztahu k firmě, které se k jejímu dodržování zavázaly.

Vnitřní směrnice SVJ k ochraně osobních údajů - vzor podle GDPR 449 Kč
449 Kč
rtf21.3.2018, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková
Počet stran: 14
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, směrnice
Vzor byl zpracován pro potřeby většího společenství vlastníků, které má několik desítek členů a které pravidelně zpracovává v rámci své činnosti osobní údaje, zejména provozuje kamerové systémy, vede evidenci členů společenství vlastníků a členů jejich domácností, nájemců, podnájemců a dalších osob, které se v bytovém domě pohybují a zdržují, dále také eviduje databázi dlužníků pro vymáhání pohledávek a pro účely kontroly možného vstupu do insolvence, využívá služeb zpracovatelů osobních údajů a poskytuje osobní údaje těmto zpracovatelům, příp. příjemcům údajů a třetím osobám.

Vzorový výčet účelu zpracování osobních údajů - příloha č. 1 ke směrnici pro správu osobních údajů žáků - vzor podle GDPR zdarma
rtf20.3.2018, JUDr. Jitka Oliberiusová
Počet stran: 1
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, ostatní
Příloha ke směrnici pro správu osobních údajů žáků podle GDPR

Vzorový výčet zpracování zvláštních kategorií osobních údajů žáků - příloha č. 1 ke směrnici pro správu zvláštních kategorií osobních údajů žáků - vzor podle GDPR zdarma
docx20.3.2018, Verlag Dashöfer
Počet stran: 1
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, ostatní
Příloha ke směrnici pro správu zvláštních kategorií osobních údajů žáků.

Záznam o zpracování osobních údajů kamerovým systémem - vzor podle GDPR 239 Kč
239 Kč
rtf29.5.2018, Ing. Růžena Klímová
Počet stran: 2
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, ostatní
Záznamy o činnostech zpracování jsou záznamy, které jsou správci osobních údajů podle GDPR povinni vést o jejich zpracování a na žádost je zpřístupnit dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. U kamerového systému jsou jakousi náhradou za oznamovací povinnost, která byla Obecným nařízením zrušena.

Záznam o zpracování osobních údajů týkajících mzdových dat - vzor podle GDPR 239 Kč
239 Kč
rtf29.5.2018, Ing. Růžena Klímová
Počet stran: 2
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, ostatní
Záznamy o činnostech zpracování jsou záznamy, které jsou správci osobních údajů podle GDPR povinni vést o jejich zpracování a na žádost je zpřístupnit dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Záznam o zpracování osobních údajů týkajících nároků a čerpání dovolené - vzor podle GDPR 239 Kč
239 Kč
rtf25.5.2018, Ing. Růžena Klímová
Počet stran: 2
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, ostatní
Záznamy o činnostech zpracování jsou záznamy, které jsou správci osobních údajů podle GDPR povinni vést o jejich zpracování a na žádost je zpřístupnit dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Záznam o zpracování osobních údajů týkajících poskytování benefitů a jubilejních odměn při životních výročích a pracovních výročích - vzor podle GDPR 149 Kč
149 Kč
rtf25.5.2018, Ing. Růžena Klímová
Počet stran: 2
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, ostatní
Tento záznam je vypracován pro účely příspěvku na závodní stravování, příspěvku na soukromé životní pojištění, penzijní připojištění atd. Záznamy o činnostech zpracování jsou záznamy, které jsou správci osobních údajů podle GDPR povinni vést o jejich zpracování a na žádost je zpřístupnit dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další stránky: 1 2 3 4 5