Kupní smlouva - vzor

Podstatnými náležitostmi kupní smlouvy, bez nichž by kupní smlouva nebyla uzavřena, jsou:

  • závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu věc, která je předmětem koupě, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní,

  • závazek kupujícího věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

Zákon vyžaduje zvláštní – písemnou – formu pro kupní smlouvu pouze v případě, že je předmětem koupě nemovitost (viz § 560 NOZ). Písemnou formu kupní smlouvy lze nicméně zejména u hodnotnějších věcí doporučit. Pokud by jedna ze smluvních stran kupní smlouvy projevila vůli, že požaduje, aby kupní smlouva byla uzavřena v písemné formě, pak se má za to, že nechce být vázána, pokud by byla kupní smlouva uzavřena v jiné než písemné formě (viz § 1758 NOZ).

Nalezeno 25 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Cenová doložka (ujednání v kupní smlouvě) - vzor ke stažení 149 Kč
149 Kč
rtf22.11.2016, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 1
Typ: Kupní smlouva - vzor, Dohoda
Vzor cenové doložky upravuje situaci, kdy se smluvní strany dohodly na dodatečné úpravě kupní ceny, změní-li se ceny některých výrobních nákladů nejméně o 5 % oproti stavu ke dni uzavření této smlouvy. Pracujte okamžitě s tímto vzorem cenové doložky - ujednání v kupní smlouvě. Vzor je připraven odborníky v oblasti občanského práva, je tedy platný v souladu s aktuálními zákony. Spoléhejte se na prověřené smlouvy, které jsou správné a platné. Stačí pouze vyplnit objednávku vzoru smlouvy, poté si vyberete vhodný způsob platby a po zaplacení Vám okamžitě zašleme vzor smlouvy - cenová doložka (ujednání v kupní smlouvě) emailem. Pak už stačí jen vzor upravit pro Vaši konkrétní situaci.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy - např. zboží zakoupeno v e-shopech zdarma
rtf29.12.2016, Mgr. Milan Vaňkát
Počet stran: 1
Typ: Kupní smlouva - vzor, Sdělení
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv).

Kupní smlouva na automobil - vzor kupní smlouvy auto ke stažení 349 Kč
349 Kč
rtf27.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 5
Typ: Kupní smlouva - vzor, Smlouva
Předmětem koupě v tomto vzoru kupní smlouvy je osobní automobil. Vzor obsahuje kupní smlouvu včetně předávacího protokolu.

Kupní smlouva na materiál a zboží dle NOZ - kupní smlouva vzor ke stažení 349 Kč
349 Kč
rtf26.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 8
Typ: Kupní smlouva - vzor, Smlouva
Touto kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží specifikované v čl. 1.2 této smlouvy, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

Kupní smlouva na nemovitost - pozemek, jehož součástí je stavba - podle NOZ - Vzor kupní smlouvy ke stažení 449 Kč
449 Kč
rtf28.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 6
Typ: Kupní smlouva - vzor, Smlouva
Vzorová kupní smlouva na nemovitost je uzavřena podle ustanovení § 1105 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 2079 a násl. NOZ. Kupní smlouva na nemovitost - vzor má tato specifika: předmětem koupě je pozemek a budova, která je jeho součástí.

Kupní smlouva o nabytí pozemku se stavbou - vzor kupní smlouvy ke stažení 239 Kč
239 Kč
doc6.1.2014, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 5
Typ: Kupní smlouva - vzor, Smlouva
Kupní smlouva na pozemek se stavbou podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s účinností od 1.1.2014. Uvedený vzor kupní smlouvy můžete zakoupit i bez registrace, stačí pouze vybrat platební metodu a po zaplacení Vám vybraný vzor kupní smlouvy zašleme e-mailem ke stažení. Chcete prodat nebo koupit auto? Potřebujete plnou moc? Hledáte vzor pracovní smlouvy? Spolehněte se na prověřené vzory smluv z portálu www.VzoroveDokumenty.cz. Všechny vzorové smlouvy jsou připraveny odborníky v souladu s aktuálně platnou legislativou.

Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla - vzor ke stažení 239 Kč
239 Kč
rtf19.10.2015, Mgr. Marek Zeman
Počet stran: 4
Typ: Kupní smlouva - vzor, Smlouva
Zákon vyžaduje zvláštní – písemnou – formu pro kupní smlouvu pouze v případě, že je předmětem koupě nemovitost (viz § 560 NOZ). Písemnou formu lze nicméně zejména u hodnotnějších věcí doporučit. Za kupní smlouvu se dále nepovažuje smlouva, podle níž převážná část plnění dodavatele spočívá ve výkonu činnosti. Vzor kupní smlouvy si můžete stáhnout po jejím zaplacení, odešleme Vám vzor kupní smlouvy emailem k Vaší úpravě a okamžitému použití.

Kupní smlouva s ujednanou výhradou zpětné koupě (nemovitost) 449 Kč
449 Kč
rtf9.11.2016, Mgr. Marek Zeman
Počet stran: 6
Typ: Kupní smlouva - vzor, Smlouva
Prodávající touto smlouvou prodává kupujícímu nemovitosti. Smluvní strany sjednávají výhradu zpětné koupě, a to jako věcné právo. Kupující je tedy na písemnou žádost prodávajícího povinen převést nemovitosti zpět na prodávajícího, za což je prodávající povinen mu zaplatit úplatu dle podmínek této smlouvy. Vzor kupní smlouvy ke stažení je aktuální, právně platný a připraven odborníky, tedy formálně správný.

Kupní smlouva s ujednanou výhradou zpětného prodeje (movité věci) 239 Kč
239 Kč
rtf8.6.2016, Mgr. Marek Zeman
Počet stran: 4
Typ: Kupní smlouva - vzor, Smlouva
Smluvní strany této vzorové kupní smlouvy k předmětu koupě sjednávají výhradu zpětného prodeje. Prodávající je tedy povinen na písemnou žádost kupujícího od něj koupit předmět koupě zpět a zaplatit kupujícímu úplatu dle podmínek této smlouvy.

Kupní smlouva s výhradou vlastnického práva (movité věci) - vzor ke stažení 239 Kč
239 Kč
rtf29.12.2016, Mgr. Marek Zeman
Počet stran: 3
Typ: Kupní smlouva - vzor, Smlouva
Výhrada vlastnického práva je právní institut, kterým je možné odsunout okamžik nabytí vlastnického práva až k okamžiku, kdy dojde ke splnění určitých v kupní smlouvě ujednaných podmínek, nejčastěji ke splacení celé kupní ceny či její určené části. Stáhněte si vzor kupní smlouvy s výhradou do svého počítače - vyberte si způsob platby a Váš vzorový dokument je okamžitě ve Vašem emailu.

Další stránky: 1 2 3