Zástavní smlouva - vzor

Zástavní právo je charakteristické tím, že donucuje zástavního dlužníka splnit řádně svůj dluh zástavnímu věřiteli pod hrozbou zpeněžení předmětu zástavy dle předem dohodnutého postupu.

Zástavní právo zajišťuje nejen zaplacení samotného dluhu a jeho příslušenství, ale i zaplacení smluvní pokuty v případech, kdy se na tom smluvní strany zástavní smluvy dohodnou. Nový občanský zákoník (NOZ) upravuje institut zástavního práva především v ustanoveních § 1309 až 1394.

Účastníci právního vztahu, jehož předmětem je zástavní právo, se nazývají zástavní věřitel a zástavní dlužník. Vlastník předmětu zástavního práva, resp. osoba, která uzavírá zástavní smlouvu společně se zástavním věřitelem, se nazývá zástavce a tato osoba může být i osobou odlišnou od zástavního dlužníka.

 

Nalezeno 5 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Oznámení o započetí výkonu zástavního práva zástavním věřitelem 99 Kč
99 Kč
rtf30.8.2017, JUDr. Michal Zeman
Počet stran: 1
Typ: Zástavní smlouva - vzor, Oznámení
Tento vzor obsahuje oznámení o započetí výkonu zástavního práva soudním prodejem zástavy. Věřitel v tomto dokumentu oznamuje dlužníkovi, že kvůli nesplacení dluhu se rozhodl uspokojit ze zástavy ve smlouvě dohodnutým soudním prodejem zástavy.

Smlouva o zřízení zástavního práva k automobilu - vzor smlouvy ke stažení 239 Kč
239 Kč
rtf22.11.2016, JUDr. Michal Zeman
Počet stran: 2
Typ: Zástavní smlouva - vzor, Smlouva
Zástavce touto smlouvou ve prospěch zástavního věřitele zřizuje zástavní právo k osobnímu automobilu specifikovanému v této smlouvě k zajištění řádného a včasného zaplacení zápůjčky a jejího příslušenství. Vzorová smlouva o zřízení zástavního práva k automobilu je ke stažení po platbě formou sms nebo jinou Vámi zvolenou formou. Během chvíle tak můžete díky portálu www.vzorovedokumenty.cz získat ke stažení a okamžitému použítí další vzory smluv, např. kupní smlouva, nájemní smlouva, smlouva o dílo nebo pracovní smlouva. Všechny vzorové dokumenty a smlouvy jsou vždy aktuální dle platné legislativy.

Zástavní smlouva vzor - Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem (odlišný zástavce a zástavní dlužník) 239 Kč
239 Kč
rtf22.11.2016, JUDr. Michal Zeman
Počet stran: 2
Typ: Zástavní smlouva - vzor, Smlouva
Zástavce touto smlouvu ve prospěch zástavního věřitele zřizuje zástavní právo k nemovitostem specifikovaným v této smlouvě k zajištění řádného a včasného zaplacení všech uvedených dluhů zástavního dlužníka vůči zástavnímu věřiteli, které vznikly nebo v budoucnu vzniknou na základě smlouvy o úvěru či v souvislosti s ní. Vzorová smlouva o zřízení zástavního práva k nemovistostem (zástavní smlouva) je připravena ke stažení okamžitě po platbě formou sms nebo jinou, Vámi zvolenou metodou. Vzor zástavní smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy. Využijte možnosti během okamžiku získat další vzorové smlouvy ke stažení, např. kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva nebo pracovní smlouva. Všechny vzorové smlouvy nebo vzory dokumentů jsou vždy aktuální a připraveny odborníky dle platné legislativy.

Zástavní smlouva vzor - Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem ke stažení 239 Kč
239 Kč
rtf22.11.2016, JUDr. Michal Zeman
Počet stran: 3
Typ: Zástavní smlouva - vzor, Smlouva
Zástavce touto smlouvou ve prospěch zástavního věřitele zřizuje zástavní právo k nemovitostem specifikovaným v této smlouvě k zajištění řádného a včasného zaplacení všech uvedených dluhů zástavce vůči zástavnímu věřiteli, které vznikly nebo v budoucnu vzniknou na základě smlouvy o zápůjčce či v souvislosti s ní. Vzor smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem (zástavní smlouva vzor) je dokument připravený odborníky, s garancí správnosti, jistoty a aktuálnosti. Je v souladu s aktuální legislativou. Spolehněte se na vzor zástavní smlouvy s garancí od nakladatelství Verlag Dashöfer. Vzor zástavní smlouvy můžete zakoupit i bez registrace, stačí jej pouze zaplatit např. platební kartou nebo převodem z bankovního účtu. Okamžitě je vzor zástavní smlouvy ke stažení, po úpravě pak můžete zástavní smlouvu použít pro Vaši konkrétní situaci.

Zástavní smlouva vzor - Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce 149 Kč
149 Kč
rtf22.11.2016, JUDr. Michal Zeman
Počet stran: 1
Typ: Zástavní smlouva - vzor, Smlouva
Zástavce tímto ve prospěch zástavního věřitele zřizuje zástavní právo k pohledávce specifikované v této smlouvě k zajištění řádného a včasného zaplacení zápůjčky a jejího příslušenství. Vzorová smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávce (zástavní smlouva) je ke stažení po platbě formou sms nebo jinou Vámi zvolenou formou. Během chvíle tak můžete díky portálu www.vzorovedokumenty.cz získat ke stažení a okamžitému použítí další vzory smluv, např. kupní smlouva, nájemní smlouva, smlouva o dílo nebo pracovní smlouva. Všechny vzorové dokumenty a smlouvy jsou vždy aktuální dle platné legislativy.