Odborné texty ke stažení

V této sekci pro Vás zveřejňujeme vzorové smlouvy, dokumenty nebo celé e-dokumenty (kratší publikace k vybranému tématu).

Vybrali jsme pro Vás nejžádanější vzory smluv, témata a vzorové dokumenty.

Pokud jste nenašli dokument, který hledáte, napište si o něj.

Nalezeno 4 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Kontrolní hlášení 2016 v otázkách a odpovědích 449 Kč
449 Kč
pdf10.11.2015, Ing. Miroslava Nováková
Počet stran: 22
Typ: Odborné texty ke stažení, E-doc
V rámci boje proti daňovým únikům a podvodům zavádí finanční správa od roku 2016 novou povinnost pro plátce daně z přidané hodnoty, a to podávat kontrolní hlášení. V kontrolních hlášeních plátci uvádějí vybrané údaje ze své daňové evidence. Finanční správa hodlá využít takto získané údaje k analýze, na jejímž základě pak bude stavět svou kontrolní činnost (od toho název kontrolní hlášení).

Nemovité věci a zákon o DPH 2015 449 Kč
449 Kč
pdf10.11.2015, Ing. Dana Langerová, Ing. Miroslava Nováková
Počet stran: 45
Typ: Odborné texty ke stažení, E-doc
Brožura je souhrnem odpovědí na nejčastěji kladené otázky týkající se uplatňování daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (ZDPH) ve vztahu k nemovitým věcem.

Přehled změn v zákoně o DPH 2015 349 Kč
349 Kč
pdf20.1.2015, Ing. Martina Matějková
Počet stran: 15
Typ: Odborné texty ke stažení, E-doc
Přehledné tabulky porovnávají stav zákona o DPH v roce 2014 a 2015.

Technické zhodnocení majetku pro příspěvkové organizace, obce a další organizace účtující dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. 99 Kč
99 Kč
rtf12.10.2018, Ing. Zdeněk Morávek
Počet stran: 22
Typ: Odborné texty ke stažení, E-doc
Technickým zhodnocením se rozumějí zásahy do dlouhodobého nehmotného majetku nebo dlouhodobého hmotného majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění stanoveného pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku.