Dodatek k nájemní smlouvě - prodloužení smlouvy o nájmu

Dodatek, kterým se doba trvání nájmu sjednaná v nájemní smlouvě prodlužuje o další rok.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Dodatek, kterým se doba trvání nájmu sjednaná v nájemní smlouvě prodlužuje o další rok.

Nájemní smlouva je dvoustranným právním úkonem k jehož změně je, kromě výjimek stanovených zákonem (např. jednostranné zvyšování nájemného), třeba souhlasu obou smluvních stran projeveného kvalifikovaně – tedy formou písemného dodatku ke stávající nájemní smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran – města jakožto pronajímatele a osoby nájemce, případně osob společných nájemců.

cena: 149,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu