Individuální vzdělávací plán dítěte v mateřské škole

Vzor pro vytvoření individuálního vzdělávacího plánu.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzor pro vytvoření individuálního vzdělávacího plánu.

Od 1. 9. 2016 jsme zaznamenali celkem čtyři novely v konceptu společného vzdělávání. Poslední je vyhláška č. 248/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2020.

Podoba účinná od 1. 1. 2019 již nedefinuje Individuální vzdělávací plán, jako součást podpůrných opatření. Důvodem změn je odlišná praxe na školách a ne vždy efektivní využití. Pokud bude dostatečné zřejmé z poradenského doporučení, jak má být žák ve škole vzděláván, nebude nutné tvořit Individuální vzdělávací plán. Bude záležet na tom, zda poradna dostatečně sdělí škole, jak má pro toho konkrétního žáka zorganizovat výuku.

cena: 239 Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu