Komentář k metodickému doporučení MŠMT pro ochranu zdraví a provoz škol v souvislosti s uzavřením škol z důvodu nákazy koronavirem

Od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků základních škol ve škole, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol ve škole a na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Ředitel školy v této souvislosti vydá dodatek ke školnímu řádu nebo vnitřní předpis ředitele školy k zajištění organizace vyučování, bezpečnosti, ochrany zdraví a dalších náležitostech, které se přímo dotýkají znovuotevření škol od 11. května 2020, resp. od 25. května 2020.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků základních škol ve škole, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol ve škole a na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Ředitel školy v této souvislosti vydá dodatek ke školnímu řádu nebo vnitřní předpis ředitele školy k zajištění organizace vyučování, bezpečnosti, ochrany zdraví a dalších náležitostech, které se přímo dotýkají znovuotevření škol od 11. května 2020, resp. od 25. května 2020.

Se znovuotevřením škol není dotčeno právo žáků na vzdělávání pro tu část žáků, která zůstane na tzv. dálkovém vzdělávání.

Vzdělávání žáků přítomných na výuce ve škole a žáků vzdělávaných online musí být v souladu (viz zápisy v třídních knihách) a zároveň musí být v souladu s platným ŠVP.

cena: 99 Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu