Plná moc - oprávnění pro jednorázový výběr z bankovního účtu

Tento vzor plné moci ke stažení opravňuje zmocněnce, aby jednorázově vybral hotovost z bankovního účtu zmocnitele. V praxi si banky většinou tyto formuláře připravují samy, doporučujeme použít jejich formuláře.

ověřeno

Vzor ke stažení - vlastnosti

Tento vzor plné moci ke stažení opravňuje zmocněnce, aby jednorázově vybral hotovost z bankovního účtu zmocnitele. V praxi si banky většinou tyto formuláře připravují samy, doporučujeme použít jejich formuláře.

Plná moc je jednostranné právní jednání zmocnitele určené (adresované) třetí osobě (třetím osobám), v němž zmocnitel prohlašuje, že si zvolil zmocněnce, aby ho zastupoval v rozsahu uvedeném v této plné moci; plná moc z hlediska obsahu právního jednání představuje osvědčení (průkaz) o zastoupení, vzniklém na základě smlouvy o plné moci (zastoupení či zmocnění). 

Další vzory plné moci naleznete v záložce PLNÁ MOC - VZOR.

cena: 99 Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu