Školní řád mateřské školy - vzor

Školní řád patří mezi nejdůležitější a klíčové dokumenty školy. Oblast práv a povinností je zde vytyčena pro všechny osoby zúčastněné a podílející se na výchovně - vzdělávacím procesu.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Školní řád patří mezi nejdůležitější a klíčové dokumenty školy. Oblast práv a povinností je zde vytyčena pro všechny osoby zúčastněné a podílející se na výchovně - vzdělávacím procesu.

Vzorový školní řád přináší inspiraci, jak je možno obsahově školní řád zpravovat. Nutné je však vzít na zřetel, že se obsah školních řádů může lišit a být ovlivněn velikostí školy, typem školy (příspěvková organizace, soukromá škola) a dalšími okolnostmi. Z tohoto důvodu nelze vzorový školní řád vnímat jako dogma, ale jako inspiraci a pomoc, nad jakými oblastmi z hlediska školního řádu je nutno se zamyslet.

Vzor školního řádu obsahuje také problematiku:

  • Postupu realizace podpůrných opatření u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Medikace v mateřské škole.
  • Povinného předškolního vzdělávání.

cena: 349 Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu