Souhlas manžela s převodem podílu

Tímto sdělením potvrzuje jeden z manželů souhlas s bezúplatným převodem podílu své manželky/manžela na další osobu.

ověřeno

Vzor ke stažení - vlastnosti

Tímto sdělením potvrzuje jeden z manželů souhlas s bezúplatným převodem podílu své manželky/manžela na další osobu.

Společníkem může být jak fyzická, tak i právnická osoba a to včetně státu. Z hlediska postavení společníka ve společnosti je nerozhodné, zda je společníkem tuzemská či zahraniční osoba, neboť i zahraniční osoby (fyzické i právnické) se mohou podílet na založení společnosti s ručením omezeným nebo vstoupit jako společníci do již založené české společnosti s ručením omezeným.

cena: 99 Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu