Vnitřní platový předpis

Jedná se o platový předpis podle § 305 zákona č. 262/2006 Sb. Tento vnitřní platový předpis upravuje poskytování platu zaměstnanců konajících pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru. Na odměňování zaměstnanců, kteří konají práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, se tento platový předpis vztahuje pouze, je-li to výslovně tímto předpisem uvedeno.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Jedná se o platový předpis podle § 305 zákona č. 262/2006 Sb. Tento vnitřní platový předpis upravuje poskytování platu zaměstnanců konajících pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru. Na odměňování zaměstnanců, kteří konají práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, se tento platový předpis vztahuje pouze, je-li to výslovně tímto předpisem uvedeno.

Obsah:

 • Rozsah platnosti
 • Stanovení platu
 • Platový tarif
 • Platový výměr
 • Příplatek za vedení
 • Plat nebo náhradní volno za práci přesčas
 • Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek
 • Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
 • Zvláštní příplatek
 • Osobní příplatek
 • Odměna a cílová odměna
 • Zaručený plat
 • Společná ustanovení o příplatcích a platu
 • Plat při prohlubování kvalifikace
 • Pracovní pohotovost
 • Splatnost platu
 • Výplata platu
 • Srážky z platu
 • Průměrný výdělek
 • Odměňování na základě dohod o provedení práce a o pracovní činnosti
 • Závěrečná ustanovení

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu