Vnitřní předpis zaměstnavatele o fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) a zásadách pro jeho používání s komentářem

Zaměstnavatel vytváří podle pravidel upravených vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, který slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků podle dále stanovených zásad.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Zaměstnavatel vytváří podle pravidel upravených vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, který slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků podle dále stanovených zásad.

Výši tvorby Fondu, příjmy a hospodaření s Fondem upravuje vyhláška MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. Ve věcech výslovně neupravených tímto předpisem se postupuje podle shora uvedené vyhlášky, podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (nebo podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o zaměstnavatele, který je příspěvkovou organizací zřízenou územním samosprávním celkem nebo podle § 23 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, jde-li o státní podnik).

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu