Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování náhrady při dočasné pracovní neschopnosti

Směrnice stanovuje postup a zásady pro poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti či karanténě zaměstnance.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Směrnice stanovuje postup a zásady pro poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti či karanténě zaměstnance.

Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práceneschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náhrada mzdy nebo platu, pokud ke dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnanec splňuje podmínky nároku na nemocenské podle předpisů o nemocenském pojištění.

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu