Vzor - Dohoda o výživném a úhradě některých nákladů neprovdané matce uzavřená podle ustanovení § 920 NOZ - vzor s výkladem ke stažení

Otec se v souladu s § 920 odst. 1 občanského zákoníku zavazuje poskytovat matce výživné. Vzor dohody o výživném a úhradě některých nákladů neprovdané matce je v souladu s právní úpravou od 1. 1. 2014, tedy dle nového občanského zákoníku. Dohoda o výživném - vzor je stručný vzor s výkladem a je k zakoupení stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva auto, plná moc k přepisu vozidla nebo smlouva o dílo. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy. Stačí zaplatit přes platební bránu GoPay a vzor dohody o výživném je okamžitě ke stažení přímo ve Vašem počítači, k upravení a použití pro Vaši právní situaci.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Otec se v souladu s § 920 odst. 1 občanského zákoníku zavazuje poskytovat matce výživné. Vzor dohody o výživném a úhradě některých nákladů neprovdané matce je v souladu s právní úpravou od 1. 1. 2014, tedy dle nového občanského zákoníku. Dohoda o výživném - vzor je stručný vzor s výkladem a je k zakoupení stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva auto, plná moc k přepisu vozidla nebo smlouva o dílo. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy. Stačí zaplatit přes platební bránu GoPay a vzor dohody o výživném je okamžitě ke stažení přímo ve Vašem počítači, k upravení a použití pro Vaši právní situaci.

Není-li matka dítěte provdána za otce dítěte, poskytne jí otec dítěte výživu po dobu dvou let od narození dítěte a přispěje jí v přiměřeném rozsahu na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem. Povinnost k úhradě nákladů spojených s těhotenstvím a porodem vznikne muži, jehož otcovství je pravděpodobné, i v případě, že se dítě nenarodí živé.

Dokument obsahuje vzor - dohoda o výživném a úhradě některých nákladů neprovdané matce a krátký výklad tohoto tématu.

Další vzory naleznete v příručce Firemní právník on-line.

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu