Vzor - Plná moc (pro fyzickou osobu) - vzor plné moci ke stažení

Vzor plné moci je Vám k dispozici ke stažení. Vzor je platný dle aktuální právní úpravy. Vzor plné moci můžete zaplatit platební kartou, smskou nebo převodem a je okamžitě ke stažení. Plná moc, stejně jako další vzorové dokumenty, například kupní smlouva, pracovní smlouva, smlouva o nájmu, darovací smlouva nebo generální plná moc vždy připraveny odborníky z oblasti občanského i obchodního práva. Na tyto vzorové smlouvy se můžete spolehnout. Dosud bylozastoupení na základě plné moci upraveno v § 31 a násl. ObčZ. Právní úprava zastoupení v NOZ je podrobnější a nově jsou v § 436 až § 440 nového občanského záokoníku (dále jen NOZ) zařazena všeobecná ustanovení, která se vztahují na všechny typy zastoupení podle NOZ.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzor plné moci je Vám k dispozici ke stažení. Vzor je platný dle aktuální právní úpravy. Vzor plné moci můžete zaplatit platební kartou, smskou nebo převodem a je okamžitě ke stažení. Plná moc, stejně jako další vzorové dokumenty, například kupní smlouva, pracovní smlouva, smlouva o nájmu, darovací smlouva nebo generální plná moc vždy připraveny odborníky z oblasti občanského i obchodního práva. Na tyto vzorové smlouvy se můžete spolehnout. Dosud bylozastoupení na základě plné moci upraveno v § 31 a násl. ObčZ. Právní úprava zastoupení v NOZ je podrobnější a nově jsou v § 436 až § 440 nového občanského záokoníku (dále jen NOZ) zařazena všeobecná ustanovení, která se vztahují na všechny typy zastoupení podle NOZ.

NOZ nově místo pojmu „zastoupení na základě plné moci” používá pojem „smluvní zastoupení”. Jde o přesnější pojem, který lépe vystihuje skutečnost, že právním důvodem vzniku smluvního zastoupení je smlouva, nikoliv až plná moc, která je pouze potvrzením zastoupení.

Smluvní zastoupení je tzv. zastoupením přímým. V přímém zastoupení zástupce jedná jménem zastoupeného a na jeho účet. Zastoupený se tak stává přímo subjektem práv a povinností, které z daného právního jednání vznikly, a zástupce, přestože projevuje sám vůli, zavazuje svým jednáním zastoupeného, nikoliv sám sebe.

Neriskujte stahováním smluv z internetu bez záruky! Jistotu aktuálnosti, platnosti a správnosti získáte s on-line příručkou Aktuální vzorové smlouvy pro obchodní styk.

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu