Vzor - Pracovní smlouva - širší varianta - vzor pracovní smlouvy ke stažení

Pracovní smlouva - vzor je rozšířená varianta pracovní smlouvy a je k zakoupení stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva auto, plná moc k přepisu vozidla nebo smlouva o dílo. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Pracovní smlouva - vzor je rozšířená varianta pracovní smlouvy a je k zakoupení stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva auto, plná moc k přepisu vozidla nebo smlouva o dílo. Každý vzor smlouvy je aktuální a upraven dle platné legislativy.

Tato pracovní smlouva - vzor je rozšířená varianta pracovní smlouvy.

Kratší varianta pracovní smlouvy, obsahující pouze podstatné náležitosti - vzor je ke stažení zde.

Podstatné náležitosti pracovní smlouvy

Pracovní smlouva představuje dvoustranný projev vůle, kterým se zakládá pracovní poměr.

 

Pracovní smlouva musí být písemná. Pokud není dodržena forma písemnosti, lze se její neplatnosti dovolat jen do okamžiku, kdy jedna ze stran započne s plněním (tj. zaměstnavatel přidělovat práci; zaměstnanec pracovat či být připraven k výkonu práce). Pracovní poměr může vzniknout i bez písemné pracovní smlouvy prostým započetím výkonu práce.

 

V případě porušení pravidla písemnosti pracovní smlouvy hrozí zaměstnavateli pokuta od Inspekce práce až ve výši 10 000 000 Kč.

 

Pracovní smlouva musí obsahovat obligatorní náležitosti:

  • místo výkonu práce,
  • den nástupu do práce,
  • druh práce.

 

Pracovní smlouva může obsahovat další ujednání, tzv. fakultativní, které blíže stanoví pracovní podmínky u zaměstnavatele. Může se jednat např. o

  • sjednání kratší pracovní doby (poloviční úvazek),
  • ujednání o zkušební době,
  • souhlas s vysíláním na pracovní cesty,
  • sjednání „hmotné odpovědnosti“,
  • sjednání konkurenční doložky apod.

Další specifikace pracovních podmínek, u nichž zákoník práce nestanovuje povinnost souhlasu zaměstnance, by zaměstnavatelé neměli sjednávat v pracovní smlouvě, ale měli by je blíže zaměstnanci určit jednostranně v rámci svojí dispoziční pravomoci (např. rozvrh pracovní doby; způsob odměňování). Přestože pracovní smlouva může další ujednání obsahovat, jsou z pohledu zaměstnavatele často nadbytečná a v další praxi jej omezují.

cena: 239,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu