Zákon o ochraně oznamovatelů - návrh včetně důvodové zprávy (implementace směrnice o whistleblowingu)

Zákon o ochraně oznamovatelů implementuje do českého práva evropskou směrnici o whistleblowingu.

ověřeno

Vzor ke stažení - vlastnosti

Zákon o ochraně oznamovatelů implementuje do českého práva evropskou směrnici o whistleblowingu.

Legislativním procesem právě prochází návrh zákona o ochraně oznamovatelů, který reaguje na Směrnici EU o whistleblowingu. Všechny státy EU mají povinnost tuto Směrnici zapracovat do svých právních předpisů do 17. prosince 2021. Jaké povinnosti a pro koho nová právní úprava přináší?

Stav projednávání zákona můžete sledovat na www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=1150

Praktickým dopadům se věnuje portál www.compli.cz

cena: zdarma

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu