Vzor - Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb - vzor smlouvy ke stažení

Uvedený vzor smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb je v souladu s aktuálně platnými zákony a právními předpisy. Vzor smlouvy je k zakoupení pomocí sms nebo platební karty, případně platební brány stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva, plná moc k přepisu vozidla nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy ke stažení je aktuální a upraven dle platné legislativy. Stačí odeslat sms nebo zaplatit přes platební bránu PayPal a tento vzor smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb je okamžitě ke stažení přímo ve Vašem počítači, k upravení a použití pro Vaši právní situaci.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Uvedený vzor smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb je v souladu s aktuálně platnými zákony a právními předpisy. Vzor smlouvy je k zakoupení pomocí sms nebo platební karty, případně platební brány stejně jako další vzorové smlouvy například smlouva o nájmu bytu - nájemní smlouva, generální plná moc, kupní smlouva, plná moc k přepisu vozidla nebo pracovní smlouva. Každý vzor smlouvy ke stažení je aktuální a upraven dle platné legislativy. Stačí odeslat sms nebo zaplatit přes platební bránu PayPal a tento vzor smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb je okamžitě ke stažení přímo ve Vašem počítači, k upravení a použití pro Vaši právní situaci.

Zaměstnavatel může zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti o provedení pracovnělékařsképrohlídky u všeobecného praktického lékaře, u něhož je zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání registrován, jde-li o práce zařazené do první kategorie podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny vyhláškou č. 79/2013 Sb. nebo jinými právními předpisy. Ostatní součásti pracovnělékařskýchslužeb (zejména poradenství a dohled) zajišťuje, je-li to důvodné pro ochranu zdraví zaměstnanců, prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým pro zajištění konkrétní služby uzavře smlouvu,

V případě, že jsou práce vykonávané na pracovišti zařazeny do kategorie druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté a též do kategorie první, je-li součástí práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny právními předpisy, je zaměstnavatel povinen vždy zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k zaměstnání u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb (na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb); i v tomto případě vybavuje zaměstnavatel zaměstnance písemnou žádostí o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci. U smluvního poskytovatele pracovnělékařskýchslužeb je možné zajišťovat pracovnělékařské prohlídky u prací uvedených v předchozím odstavci.

cena: 349,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu