Vzory smluv a podání - aktuality

Aktuality k oblasti vzorové smlouvy a dokumenty

Zasedání shromáždění SVJ v době mimořádných opatření
23.11.2020, JUDr. Pavla Schődelbauerová, zdroj: Verlag Dashöfer
Mnoho společenství vlastníků se vletošním pozdním jaru nesešlo. Vprůběhu července a srpna se tradičně zasedání shromáždění nekonají kvůli dovoleným, tedy neusnášeníschopnosti, a tak se již na jaře soptimismem pomýšlelo na podzim. Bohužel epidemiologická situace nebyla a není příznivá, jedno mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví či krajských hygienických stanic stíhalo druhé a nakonec byl od 5. října na 30 dní vyhlášen na území České republiky další nouzový stav. Jaké jsou tedy vlastně možnosti statutárních orgánů SVJ svolat shromáždění, resp. přijmout potřebná rozhodnutí.
Související vzory
COVID-19 - práce z domova bez uzavření dohody o výkonu práce mimo pracoviště?
21.5.2020, JUDr. Věra Bognárová, zdroj: Verlag Dashöfer
Výkonprácemimopracovištězaměstnavateleupravuje výhradně§ 317 ZP. Dohodnuté podmínky pro výkonprácemimopracovištězaměstnavatelenení podle zákoníkuprácepovinností dohodnout písemně. To plyne z podmínky§ 317 ZP, kdy se na zaměstnance, který nepracuje napracovištizaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává smluvenoupráciv pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, vztahuje zákoníkpráces výjimkami upravenými v§ 317 ZP.
Související vzory
Náhrada mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)
21.4.2020, Mgr. Lenka Pavelková
V prvních 14 kalendářních dnech přísluší zaměstnancům v pracovním poměru nebo zaměstnancům pracujícím na dohodu o pracovní činnosti, případně na dohodu o provedení práce (pokud dosáhli v kalendářním měsíci odměnu vyšší než 10 000 Kč), náhrada mzdy nebo náhrada platu nebo náhrada odměny z dohody, kterou jim poskytuje zaměstnavatel ze svých mzdových prostředků podle pravidel uvedených v zákoníku práce (§ 192­–194 ZP).
Související vzory
Jak provádět kontroly zaměstnanců na neschopence?
24.4.2019, JUDr. Věra Bognárová
Nárok na nemocenské má pojištěnec, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa déle než 14 kalendářních dní.
Související vzory
Ošetřovné - kdy a jak dlouho je možné ho čerpat?
17.12.2018, zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na situaci, kdy Vám onemocní dítě a nemůžete či nechcete si vzít po dobu jeho nemoci dovolenou, myslí zákon onemocenském pojištění. Jeho prostřednictvím stát rodičům umožňuje čerpat až devět dní vřadě ošetřovné. Pokud se potřebujete postarat onějakého člena rodiny dlouhodobě, od letošního června můžete využít další zdávek nemocenského pojištění – tzv. .dlouhodobé ošetřovné.
Související vzory
Záznamy o činnostech zpracování podle GDPR
24.7.2018, Mgr. Radana Burešová, zdroj: Verlag Dashöfer
Hlavním dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je ÚOOÚ, jehož působnost je upravena v zákoně. Správci dosud s ÚOOÚ dosud nejčastěji přicházeli do styku v souvislosti s oznamovací povinností podle § 16 ZOOÚ (tzv. registrace u ÚOOÚ). Tato povinnost nebyla do GDPR převzata, nicméně ji do určité míry nahrazuje povinnost vést záznamy o činnostech zpracování, které bude nutno na výzvu předložit ÚOOÚ.
Související vzory
Kamerový systém v souvislosti s GDPR 
Na kamerové sledování i pořizování záběrů osob se v každém případě primárně vztahují ustanovení občanského zákoníku upravujícího podmínky ochrany soukromí, osobnosti a podoby člověka. V případě pořizování záznamu obydlí člověka jde o zásah do soukromí upravený v § 86 občanského zákoníku, který stanoví, že nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit.
Související vzory
Co má splňovat dobré firemní logo?
7.9.2017, Ing. Marek Laurenčík
Logo je grafický symbol, který firma používá pro označení svých výrobků, a logotyp je standardizovaný a stylizovaný způsob, jakým je napsáno jméno dané společnosti (tedy to, co je v běžné řeči zpravidla označováno jako logo). Pokud se v tomto textu bavíme o logu, rozumíme tím pro zjednodušení logo i logotyp.
Související vzory
Studenti a absolventi: Víte, kdy musíte/nemusíte platit pojistné na sociální zabezpečení?
16.8.2017, zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Budoucí absolventi středních a vysokých škol se často ptají, zda po ukončení studia musí začít pojistné na sociální zabezpečení platit. To však záleží na konkrétní situaci. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto přináší přehled těch nejtypičtějších.
Související vzory
Hospodářská komora zjišťuje, jak se daří podnikatelům, jak se bude vyvíjet trh práce i zda porostou ceny
14.8.2017, zdroj: Hospodářská komora ČR
Jak se vyvíjí obrat vaší firmy? Zaměstnáte nové pracovníky, nebo naopak budete propouštět? Zvýšíte ceny? Jaký očekáváte v průběhu druhé poloviny roku 2017 celkový vývoj pro vaši firmu? A jakým problémům zřejmě budete čelit v roce 2018? Tyto a další otázky pokládá podnikatelům v právě spuštěné anketě Hospodářská komora ČR.
Související vzory