Uzavírání smluv - právní poradna zdarma

Uzavírání smluv - právní poradna zdarma
Co musí obsahovat vytýkací dopis?
25.1.2019, zdroj: Verlag Dashöfer
Vytýkací dopis musí být vyhotoven písemně. To však není jediná věc, na kterou musí personalisté pamatovat.
Související vzory
Dohoda o srážkách ze mzdy - náhrada škody způsobené zaměstnancem
28.11.2018, JUDr. Alena Čechtická PhD.
Až do 31.12. 2013 existovala v českém právním řádu dvoukolejnost úpravy dohody o srážkách ze mzdy. Jednalo se vprvní řadě o dohodu o srážkách ze mzdy uzavíranou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, která byla zakotvena přímo vzákoníku práce a to vjeho§ 327. Dále se jednalo o dohodu uzavíranou mezi zaměstnancem jako dlužníkem na straně jedné a třetí osobou jako věřitelem na straně druhé (tato třetí osoba přitom musela být odlišná od zaměstnavatele), která byla upravena v§ 551 a násl. ObčZ.
Související vzory
Jak sjednat podnájem bytu nebo jeho části?
20.10.2018, JUDr. Pavla Schődelbauerová
Účastníky smlouvy opodnájmujsou pouze nájemce a podnájemce. Pronajímatel není v žádném právním vztahu s podnájemcem. I podnájemní smlouvu lze uzavřít s více podnájemci, ti ale mají samostatné právo ke konkrétní částibytunebo k celémubytu.
Související vzory
Smlouva o zřízení věcného břemene
21.9.2018, Mgr. Adriana Kvítková
Základním rozdílem mezi služebností a reálnýmbřemenemje pasivní či aktivní způsob, jakým je vlastník povinné nemovitosti zavázán. Služebnost již svým názvem odkazuje na to, žeslouží i někomu jinému,než jen vlastníkovi věci ten jepovinen strpět nějaké cizí jednání(např. služebnost stezky zakládá právo chodit po ní oprávněné osobě či právo na vodu umožňuje brát vodu na cizím pozemku)nebo se nějakého jednání zdržet(např. nestavět nad určitou výšku). Vlastník služebné věci je tudíž povinen být pasivní.
Související vzory
Přerušení čerpání dovolené a stažení z dovolené
23.8.2018, Mgr. Jan Horecký, zdroj: Verlag Dashöfer
Dovolená má být určena k čerpání vcelku. Pokud je určována v částech, pak alespoň jedna musí být v délce dvou týdnů, není-li se zaměstnancem dohodnuto něco jiného. Termín čerpání se určuje dle písemného rozvrhu čerpání dovolené, který je zaměstnavatel povinen vydat (se souhlasem odborové organizace nebo rady zaměstnanců).
Související vzory
Stručný přehled dokumentů, které je třeba mít v souvislosti s GDPR k dispozici
24.5.2018, Mgr. Radana Burešová, zdroj: Verlag Dashöfer
Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679, známé pod zkratkou "GDPR" vstoupí v účinnost již 25. 5. 2018. Přinášíme Vám přehled dokumentů, které je třeba mít v souvislosti s GDPR k dispozici.
Související vzory
Připravte se na novinky v ochraně osobních údajů
30.3.2018, Mgr. Veronika Skřejpková
Zásadní změna v ochraně osobních údajů, o které je dobré nejenom vědět, ale hlavně se na ni již nyní začít připravovat, souvisí s účinností nařízení ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jež nastane 25. 5. 2018 (dále jen jako „nařízení GDPR”).
Související vzory
Reklamace – jaká práva má kupující a kdo platí poštovné při vrácení zboží?
18.1.2018, Mgr. Milan Vaňkát
Reklamace ve stručnosti znamená, že kupující uplatňuje svá práva z vadného plnění, která jsou upravena především v ust. § 2099 a násl. NOZ. Nicméně otázka reklamace není upravena jen v občanském zákoníku, ale rovněž v zákoně o ochraně spotřebitele.
Související vzory
Věcná břemena jsou dvojího druhu. Jak je rozlišit a kdy které z nich použít?
12.12.2017, Mgr. Adriana Kvítková
Věcná břemena jsou upravena v ust. § 1257 až 1308 NOZ, přičemž NOZ se vrací k tradičnímu rozlišení služebností a reálných břemen. Společným znakem těchto věcných práv k věci cizí je pro ně typické zatížení, které se váže přímo k věci, které se se změnou jejího vlastníka co do obsahu nijak nemění a stále trvají ve stejném rozsahu.
Související vzory
Pět tipů na psychohygienu ve vztahu
14.11.2017, zdroj: Verlag Dashöfer
Těžko najdeme jinou, tak zásadní sféru lidského prožívání – spokojenost či naopak silná frustrace v soukromých intimních vztazích má jasnou a přímou vazbu na štěstí i v dalších oblastech. Jak udržet emoční pohodu, která posílí sebehodnotu obou partnerů (a působí tak vlastně jako ta nejlepší psychohygiena)?
Související vzory