Uzavírání smluv - právní poradna zdarma

Uzavírání smluv - právní poradna zdarma
K čemu slouží prohlášení vlastníka?
23.9.2019, Mgr. Pavla Krejčí, zdroj: Verlag Dashöfer
Prohlášení je jednostranné právní jednání, kterým vzniká bytové spoluvlastnictví, tj. jsou vymezeny jednotky a definovány další zákonem vymezené náležitosti.
Související vzory
Výpůjčka - jak smluvně ošetřit bezplatné užívání věci?
20.8.2019, Mgr. Pavla Krejčí, zdroj: Verlag Dashöfer
Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.
Související vzory
Vyčerpaná dovolená? Řešením může být neplacené volno.
9.7.2019, JUDr. Věra Bognárová, zdroj: Verlag Dashöfer
Neplacené volno se nejčastěji čerpá vpřípadech, kdy zaměstnanec nemá dostatek dovolené, kterou potřebuje ke svému odpočinku, delšímu pobytu vzahraničí nebo k péči oděti, například vdobě školních prázdnin, případně po skončení rodičovské dovolené.
Související vzory
Může SVJ uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor?
24.6.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Praha, zdroj: Verlag Dashöfer
V mnoha společenstvích vlastníků jsou v praxi uzavírány smlouvy o nájmu společných částí domu, a to jak smlouvy o nájmu společných částí, například sklepních prostor či kočárkáren a prádelen, tak i smlouvy o „nájmu” štítu domu k umístění reklamy na fasádě domu, či o „nájmu” střechy k umístění vysílače, například vysílače na internet, na střeše domu.
Související vzory
Uzavření pracovní smlouvy, smlouva o budoucí pracovní smlouvě
27.5.2019, JUDr. Věra Bognárová, zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovní smlouva představuje dvoustranný projev vůle, kterým se zakládá pracovní poměr.
Související vzory
Dohoda o hmotné odpovědnosti
25.3.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování může být uzavřena pouze v případě, že byly zaměstnanci svěřeny hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálů či jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu – např. stravenky, kolky, poštovní známky, finanční prostředky při hotovostním platebním styku, zboží určené k prodeji v obchodě, skladové zásoby zboží apod.
Související vzory
Kdy je možné zvýšit nájemné?
23.2.2019, Mgr. Pavla Krejčí
Při zvyšování nájemného může docházet mezi pronajímatelem a nájemcem ke sporům. Pokud pronajímatel chce, aby nájemce hradil zvýšené nájemné, musí nejprve zvýšení nájemného nájemci navrhnout.
Související vzory
Co musí obsahovat vytýkací dopis?
25.1.2019, zdroj: Verlag Dashöfer
Vytýkací dopis musí být vyhotoven písemně. To však není jediná věc, na kterou musí personalisté pamatovat.
Související vzory
Dohoda o srážkách ze mzdy - náhrada škody způsobené zaměstnancem
28.11.2018, JUDr. Alena Čechtická PhD.
Až do 31.12. 2013 existovala v českém právním řádu dvoukolejnost úpravy dohody o srážkách ze mzdy. Jednalo se vprvní řadě o dohodu o srážkách ze mzdy uzavíranou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, která byla zakotvena přímo vzákoníku práce a to vjeho§ 327. Dále se jednalo o dohodu uzavíranou mezi zaměstnancem jako dlužníkem na straně jedné a třetí osobou jako věřitelem na straně druhé (tato třetí osoba přitom musela být odlišná od zaměstnavatele), která byla upravena v§ 551 a násl. ObčZ.
Související vzory
Jak sjednat podnájem bytu nebo jeho části?
20.10.2018, JUDr. Pavla Schődelbauerová
Účastníky smlouvy opodnájmujsou pouze nájemce a podnájemce. Pronajímatel není v žádném právním vztahu s podnájemcem. I podnájemní smlouvu lze uzavřít s více podnájemci, ti ale mají samostatné právo ke konkrétní částibytunebo k celémubytu.
Související vzory