Uzavírání smluv - právní poradna zdarma

Uzavírání smluv - právní poradna zdarma
Závažná vada na pronajatém bytě - jak postupovat?
24.1.2020, JUDr. Petra Kejvalová
Pokud nájemce v bytě zjistí poškození, nebo vadu, které je zapotřebí bez prodlení odstranit, oznámí to ve smyslu § 2264 NOZ ihned pronajímateli.
Související vzory
Reklamace, jaká práva má kupující a kdo platí poštovné při vrácení zboží?
10.12.2019, Mgr. Milan Vaňkát
Reklamace ve stručnosti znamená, že kupující uplatňuje svá práva z vadného plnění, která jsou upravena především v ust. § 2099 a násl. NOZ. Nicméně otázka reklamace není upravena jen v občanském zákoníku, ale rovněž v zákoně o ochraně spotřebitele.
Související vzory
Ubytovací smlouva
22.11.2019, Mgr. Adriana Kvítková
Smlouva o ubytování je smlouva, ze které vznikne ubytovanému právo na poskytnutí přechodného ubytování od ubytovatele a ubytovateli vznikne právo na odpovídající odměnu. Právo vzniká na dobu dohodnutou nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování.Ubytovací smlouva nepodléhá ochraně tak jako smlouva nájemní.Předmětem smlouvy o ubytování je nejen poskytnutí vymezeného prostoru k užívání (pokoj v hotelu či ubytovně), ale i poskytnutí služeb s ubytováním spjatých.
Související vzory
Výměnek a doživotní užívací právo jako součást darovací smlouvy
24.10.2019, Verlag Dashöfer, spol. s r.o.
Darování nemovitosti dospělým dětem je v mnoha rodinách velmi obvyklým úkonem. Potomkům tak můžete ušetřit pozdější starosti i nemalé náklady související s dědickým řízením. Je samozřejmě třeba dbát na to, aby potomci byli takto obdarování spravedlivě. Nicméně i v této situaci je dobré myslet na „zadní kolečka“ a do darovací smlouvy zahrnout i reálné břemeno, jakým je například právo výměnku. Díky němu má výměnkář zajištěné bydlení, jsou mu dodávány potraviny, zajištěn úklid a pomoc v domácnosti či odvoz k lékaři.
Související vzory
K čemu slouží prohlášení vlastníka?
23.9.2019, Mgr. Pavla Krejčí, zdroj: Verlag Dashöfer
Prohlášení je jednostranné právní jednání, kterým vzniká bytové spoluvlastnictví, tj. jsou vymezeny jednotky a definovány další zákonem vymezené náležitosti.
Související vzory
Výpůjčka - jak smluvně ošetřit bezplatné užívání věci?
20.8.2019, Mgr. Pavla Krejčí, zdroj: Verlag Dashöfer
Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.
Související vzory
Vyčerpaná dovolená? Řešením může být neplacené volno.
9.7.2019, JUDr. Věra Bognárová, zdroj: Verlag Dashöfer
Neplacené volno se nejčastěji čerpá vpřípadech, kdy zaměstnanec nemá dostatek dovolené, kterou potřebuje ke svému odpočinku, delšímu pobytu vzahraničí nebo k péči oděti, například vdobě školních prázdnin, případně po skončení rodičovské dovolené.
Související vzory
Může SVJ uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor?
24.6.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Praha, zdroj: Verlag Dashöfer
V mnoha společenstvích vlastníků jsou v praxi uzavírány smlouvy o nájmu společných částí domu, a to jak smlouvy o nájmu společných částí, například sklepních prostor či kočárkáren a prádelen, tak i smlouvy o „nájmu” štítu domu k umístění reklamy na fasádě domu, či o „nájmu” střechy k umístění vysílače, například vysílače na internet, na střeše domu.
Související vzory
Uzavření pracovní smlouvy, smlouva o budoucí pracovní smlouvě
27.5.2019, JUDr. Věra Bognárová, zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovní smlouva představuje dvoustranný projev vůle, kterým se zakládá pracovní poměr.
Související vzory
Dohoda o hmotné odpovědnosti
25.3.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování může být uzavřena pouze v případě, že byly zaměstnanci svěřeny hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálů či jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu – např. stravenky, kolky, poštovní známky, finanční prostředky při hotovostním platebním styku, zboží určené k prodeji v obchodě, skladové zásoby zboží apod.
Související vzory