Smlouva zprostředkovatelská - vzor

Základní ustanovení § 2445 odst. 1 nového občanského zákoníku (NOZ) smlouvu o zprostředkování definuje jako smlouvu, kterou se jedna smluvní strana (zprostředkovatel) zavazuje, že druhé smluvní straně (zájemci) zprostředkuje uzavření určité smlouvy s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli provizi.

Předmět smlouvy o zprostředkování je tedy velice úzce vymezen, a to činností zprostředkovatele spočívající ve „zprostředkování uzavření určité smlouvy”.

Předmětem smlouvy o zprostředkování může být pouze zprostředkování uzavření určité smlouvy, nikoli zprostředkování jiné činnosti.

Nalezeno 3 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Oznámení o zrušení smlouvy o zprostředkování dle § 2453 NOZ 149 Kč
149 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jindřich Šimberský
Počet stran: 1
Typ: Smlouva zprostředkovatelská - vzor, Oznámení
Tento vzor oznámení o zrušení zprostředkovatelské smlouvy upravuje situaci, kdy zájemce na splnění závazku ze smlouvy o zprostředkování již nadále netrvá, a proto oznamuje, že smlouvu o zprostředkování ruší, a to dnem doručení tohoto oznámení.

Smlouva o zprostředkování (uzavření kupní smlouvy) - dle NOZ 349 Kč
349 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Jindřich Šimberský
Počet stran: 2
Typ: Smlouva zprostředkovatelská - vzor, Smlouva
Předmětem vzorové smlouvy o zprostředkování je zprostředkování uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce. Zprostředkovatel se touto smlouvou zavazuje, že pro zájemce coby prodávajícího zprostředkuje uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k bytové jednotce, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

Vzor - Zprostředkovatelská smlouva - prodej nemovitosti - od 1.1.2014 - ke stažení 239 Kč
239 Kč
doc3.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 4
Typ: Smlouva zprostředkovatelská - vzor, Dohoda
Zprostředkovatel se touto smlouvou zavazuje obstarat zájemci za uvedených podmínek uzavření kupní smlouvy s třetí osobou - kupujícím na nemovitost. Vzorový dokument zprostředkovatelská smlouva na prodej nemovitosti je vzor smlouvy zpracovaný renomovanými odborníky dle aktuální platné legislativy. Můžete jej tak bez obav okamžitě stáhnout a použít ve své praxi. Stačí vzor zprostředkovatelské smlouvy pouze zaplatit např. pomocí platební karty nebo převodem z bankovnímu účtu a okamžité použít. Hledáte další vzorové smlouvy? Spolehněte se odbornost, relevanci a aktuálnost všech vzorových smluv a dokumentů na tomto portále - smlouva o dílo, nájemní smlouva, kupní smlouva, pracovní smlouva, generální plná moc.