Ostatní vzory ke stažení

Nalezeno 7 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Směrnice bytového družstva pro stanovení služeb 149 Kč
149 Kč
doc22.11.2016, Ing. Lenka Haráková
Počet stran: 4
Typ: Ostatní vzory ke stažení, Ostatní
Směrnice bytového družstva pro stanovení nákladů na plnění poskytovaná s užíváním družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů. Vzorový dokument je ke stažení po platbě, například bankovním převodem nebo platební bránou GoPay. Vzor poté okamžitě zasíláme do Vaší emailové schránky ve formátu k úpravě a tisku.

Směrnice o nájemném z družstevních bytů 149 Kč
149 Kč
doc22.11.2016, Ing. Lenka Haráková
Počet stran: 2
Typ: Ostatní vzory ke stažení, Směrnice
Směrnice o nájemném za užívání družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů. Tyto směrnice upravují podle stanov bytového družstva nájemné za družstevní byty a družstevní nebytové prostory. Vzorové směrnice o nájemném jsou vypracovány v souladu s aktuálními zákony ČR a odpovídají praktickým potřebám bytových družstev.

Smlouva o převodu družstevního podílu dle § 736 ZOK - vzor ke stažení 239 Kč
239 Kč
rtf22.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 5
Typ: Ostatní vzory ke stažení, Smlouva
Předmětem této Smlouvy je převod družstevního podílu vyplývajícího z členství převodce v Bytovém družstvu. S družstevním podílem je spojeno nájemní právo k Družstevnímu bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, přičemž toto nájemní právo ve smyslu § 736 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvu, včetně všech práv a povinností s ním spojených přechází za podmínek stanovených touto Smlouvou a zákonem na nabyvatele. Vzor připravila odbornice Mgr. Pavla Krejčí, díky tomu Vám můžeme garantovat, že smlouva o převodu družetsvního podílu je v souladu s aktuálně platnými zákony ČR a má nutné náležitosti tak, aby byla správná a platná. Vzor smlouvy o převodu družstevního podílu můžete po zaplacení stáhnout, upravit a okamžitě použít pro řešení Vaší konkrétní situace.

Smlouva o výpůjčce movité věci dle § 2193 a násl. NOZ - vzor s výkladem 239 Kč
239 Kč
rtf1.12.2015, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 4
Typ: Ostatní vzory ke stažení, Smlouva
Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.

Smlouva o výpůjčce nemovitosti - vzor smlouvy podle nového občanského zákoníku ke stažení 349 Kč
349 Kč
rtf2.4.2019, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 2
Typ: Ostatní vzory ke stažení, Smlouva
Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání. Písemná forma smlouvy se nevyžaduje. Smlouvu o výpůjčce - vzor - připravila odbornice, Mgr. Pavla Krejčí. Díky tomu Vám garantujeme obsahovou i formální správnost tohoto vzoru smlouvy o výpůjče. Smlouva o výpůjčce je v souladu s aktuálně platnými zákony ČR. Vzor smlouvy o výpůjče nemovitosti je ke stažení po platbě, kterou můžete provést například platební kartou nebo bankovním převodem.

Vymáhání pohledávek za členem SVJ - tipy a příklady z praxe 449 Kč
449 Kč
pdf18.3.2014, Mgr. Adriana Kvítková, Ing. Lenka Haráková
Počet stran: 40
Typ: Ostatní vzory ke stažení, E-doc
Obsahem e-dokumentu je souhrn informací k vymáhání pohledávek za členem společenství vlastníků jednotek, které vycházejí z reálných situací a dotazů zákazníků. E-dokument připravily odbornice na tuto problematiku, celý text je tedy v souladu s aktuální legislativou.

Vzor - Ukončení smlouvy o stavebním spoření zřízeného ve prospěch nezletilého dítěte - vzor návrhu ke stažení 349 Kč
349 Kč
rtf6.12.2016, Mgr. Adriana Kvítková
Počet stran: 3
Typ: Ostatní vzory ke stažení, Formulář
Vzor návrhu na výpověď stavebního spoření za nezletilého je vzor ke stažení. Tento vzor můžete zaplatit například pomocí sms nebo platební kartou. Poté si uvedený vzor návrhu na výpověď stáhnete do svého počítače, doplníte chybějící údaje a můžete okamžitě podat na příslušný soud. Vzor návrhu na výpověď stavebního spoření za nezletilého je připraven odborníky dle aktuálních platných právních předpisů - nového občanského zákoníku od 1.1.2014. Stejně tak i další vzory ke stažení na tomto portálu, např. kupní smlouva, nájemní smlouva, smlouva o dílo, pracovní smlouva, plná moc k přepisu vozidla, generální plná moc nebo kupní smlouva auto. Nestahujte neověřené informace, spolehněte se na naše odborníky a garanci správnosti uvedeného vzoru.