Daňové řízení - vzory

Daňové řízení je řízení o daních v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy. Základním právním předpisem v daňovém řízení je zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, jehož účinnost je od 1. 1. 2011. Jedná se o obecný právní předpis ve vztahu k ostatním daňovým zákonům, neboť se použije při daňovém řízení, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak ( § 4 DŘ).

Pokud neupravují ostatní právní předpisy daňovou problematiku, nebo problematiku peněžitých plnění (vymezuje § 2 DŘ), tak jednoznačně použijeme v daňovém řízení daňový řád.

Daněmi rozumíme:

  • peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek,
  • daňový odpočet (vratka), daňovou ztrátu nebo jiný způsob zdanění,
  • příslušenství daně, tj. úroky, penále, pokuty a náklady řízení, jsou-li ukládány nebo vznikají-li podle daňového zákona.

Daňovou kontrolou rozumíme postup, kterým správce daně prověřuje tvrzení daňových subjektů a jiné skutečnosti, které mají vliv na správné stanovení jejich daňové povinnosti. Cílem daňové kontroly je správné zjištění a stanovení daně.

Předmětem daňové kontroly budou vždy daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění stanovení daně vztahující se k jednomu daňovému řízení. Přesné vymezení předmětu a rozsahu daňového kontroly, včetně předem stanovených pravidel jejího provádění zlepší větší ochranu postavení daňového subjektu.

Daňová kontrola je jedním z nástrojů, který má správce daně k dispozici v rámci daňového řízení.

Nalezeno 3 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Žádost o posečkání úhrady daně - vzor ke stažení 99 Kč
99 Kč
rtf20.5.2014, Ing. Zdeněk Morávek
Počet stran: 1
Typ: Daňové řízení - vzory, Žádost
Vzorový dokument Žádost o posečkání úhrady daně je vzor žádosti zpracovaný renomovanými odborníky dle aktuální platné legislativy. Můžete jej tak bez obav okamžitě stáhnout a použít ve své praxi. Stačí pouze vzor žádosti o posečkání úhrady daně zaplatit, např. pomocí sms, platební karty nebo bankovním převodem. Okamžitě pak můžete vzor žádosti použít ve své praxi. Hledáte další vzorové smlouvy? Spolehněte se odbornost, relevanci a aktuálnost všech vzorových smluv a dokumentů na tomto portále - smlouva o dílo, nájemní smlouva, kupní smlouva, pracovní smlouva, generální plná moc.

Žádost o vrácení přeplatku na dani - vzor ke stažení 99 Kč
99 Kč
rtf22.11.2016, Ing. Zdeněk Morávek
Počet stran: 1
Typ: Daňové řízení - vzory, Žádost
Na žádost daňového subjektu nebo z moci úřední může správce daně povolit posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky. Tento vzorový dokument žádost o vrácení přeplatku na dani můžete zaplatit i jen SMSkou a budete jej mít okamžitě ve svém počítači s možností úpravy.

Žádost o vrácení přeplatku na dani z příjmů fyzických osob - vzor ke stažení 99 Kč
99 Kč
rtf23.4.2018, Ing. Romana Nováková
Počet stran: 1
Typ: Daňové řízení - vzory, Žádost
Vzo žádosti insolvenčního správce o vrácení přeplatku na dani z příjmu na účet majetkové podstaty dlužníka.