Veřejné zakázky

Zadávací řízení (zadávání) je proces, při kterém zadavatel vybírá nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky. Zadávací řízení je zahájeno odesláním oznámení nebo výzvy zadavatele o zahájení zadávacího řízení a končí zpravidla uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem. Zadavatel má vedle tohoto vlastního procesu povinnosti, které musí splnit před zahájením zadávacího řízení, a další povinnosti, které musí splnit po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.

Účelem zadávacího řízení je uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na plnění veřejné zakázky. Veřejnou zakázkou se rozumí zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle ZVZ, musí být realizována na základě písemné smlouvy.

Smyslem právní úpravy zadávacího řízení a povinnosti postupovat podle zákona je umožnění soutěže dodavatelů o to, s kým zadavatel uzavře smlouvy na plnění veřejné zakázky. Zadavatel nesmí žádného z dodavatelů neoprávněně zvýhodňovat nebo znevýhodňovat a je povinen v zákonem stanoveném rozsahu zveřejňovat informace o zadávacím řízení. Tento účel je vyjádřen ve třech zásadách, které jsou zadavatelé povinni dodržovat:

  1. zásada transparentnosti,

  2. zásada rovného zacházení a

  3. zásada zákazu diskriminace.

Nalezeno 4 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Vzor s výkladem - Oznámení neúspěšnému účastníkovi veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle § 1779 NOZ 149 Kč
149 Kč
rtf22.11.2016, Verlag Dashöfer
Počet stran: 1
Typ: Veřejné zakázky, Ostatní
Vyhlašovatel vyrozumí bez zbytečného odkladu po ukončení soutěže navrhovatele, kteří v soutěži neuspěli, že jejich nabídky odmítl. Vzor oznámení nespěšnému účastníkovi veřejné soutěže je připraven odborníky v souladu s aktuálními zákony ČR, můžete se na něj spolehnout.

Vzor s výkladem - Oznámení úspěšnému účastníkovi veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle § 1778 NOZ 449 Kč
449 Kč
rtf22.11.2016, Verlag Dashöfer
Počet stran: 2
Typ: Veřejné zakázky, Ostatní
Vedle možnosti uzavřít smlouvu běžným způsobem - tedy učiněním určité nabídky, která bude následně akceptována, je možno smlouvu uzavřít i prostřednictvím veřejné soutěže. Veřejná soutěž je vlastně výzvou k tomu, aby jiné osoby podávaly vyhlašovateli veřejné soutěže nabídky na uzavření smlouvy. Vyhlašovatel si poté z těchto nabídek vybere tu, která je pro něj nejvhodnější.

Vzor s výkladem - Sdělení o zrušení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle § 1774 NOZ 149 Kč
149 Kč
rtf22.11.2016, Verlag Dashöfer
Počet stran: 1
Typ: Veřejné zakázky, Ostatní
Vyhlašovatel nemůže uveřejněné podmínky soutěže měnit nebo soutěž zrušit, ledaže si to byl v podmínkách soutěže vyhradil. Změnu nebo zrušení uveřejní stejným způsobem, kterým podmínky soutěže uveřejnil.

Vzor s výkladem - Výzva na vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku podle § 1772 NOZ 449 Kč
449 Kč
rtf22.11.2016, Verlag Dashöfer
Počet stran: 4
Typ: Veřejné zakázky, Ostatní
Vedle možnosti uzavřít smlouvu běžným způsobem - tedy učiněním určité nabídky, která bude následně akceptována, je možno smlouvu uzavřít i prostřednictvím veřejné soutěže. Veřejná soutěž je vlastně výzvou k tomu, aby jiné osoby podávaly vyhlašovateli veřejné soutěže nabídky na uzavření smlouvy. Vyhlašovatel si poté z těchto nabídek vybere tu, která je pro něj nejvhodnější.