OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR) - vzory

Ochrana osobních údajů se od 25. 5. 2018 řídí Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR). Vzory podel GDPR naleznete níže na této stránce. GDRP vzory souhlasu se zpracováním osobních údajů a další vzory k ochraně osobních údajů výrazně změnilo - podívejte se na aktuální vzory v seznamu níže na této stránce.

Aktuální informace o ochraně osobních údajů podle GDPR a další vzory podle GDPR najdete i na našem odborném portálu www.zoou.cz

Celé znění GDPR v tištěné podobě si můžete objednat na www.dashofer.cz/gdprb

Nalezeno 50 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu - vzor podle GDPR 149 Kč
149 Kč
rtf8.8.2018, Mgr. Radana Burešová
Počet stran: 2
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, oznámení
GDPR zavádí pojem porušení zabezpečení osobních údajů, se kterým je spjato několik nových povinností správců osobních údajů.

Ohlášení porušení zabezpečení údajů subjektu údajů – vzor podle GDPR 149 Kč
149 Kč
rtf8.8.2018, Mgr. Radana Burešová
Počet stran: 2
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, oznámení
GDPR zavádí pojem porušení zabezpečení osobních údajů, se kterým je spjato několik nových povinností správců osobních údajů.

Ochrana a zpracování osobních údajů (pro účetní oddělení PO) - vzor podle GDPR 349 Kč
349 Kč
rtf25.2.2020, JUDr. Dušan Srp
Počet stran: 20
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, směrnice
Tento vnitřní předpis upravuje pravidla a postup účetního oddělení správce při ochraně a zpracování osobních údajů fyzických osob, které účetní oddělení při výkonu své pracovní činnosti pro správce zpracovává.

Podmínky ochrany osobních údajů zaměstnanců (škola) - vzor podle GDPR 349 Kč
349 Kč
rtf26.9.2019, PaedDr. František Havelka, Ph.D.
Počet stran: 5
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, směrnice
Směrnice je připravena pro školy nebo školská zařízení podle zřizovací listiny. Ochrana osobních údajů fyzických osob musí být zabezpečována v souladu právním řádem České republiky, a to zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a se zákonem č.110/2019 Sb., ozpracování osobních údajů. Tyto podmínky ochrany osobních údajů se vztahují na zaměstnance společnosti a uchazeče o zaměstnání ve škole.

Poučení subjektu údajů - informace dle čl. 13 GDPR 149 Kč
149 Kč
rtf9.3.2018, Mgr. Tomáš Vavro
Počet stran: 1
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, oznámení
Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů informuje své zákazníky v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Protokol o likvidaci osobních údajů - vzor podle GDPR 149 Kč
149 Kč
rtf29.5.2018, Mgr. Radana Burešová
Počet stran: 1
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, ostatní
Jedná se o protokol o likvidace údajů dle GDPR.

Přístupová oprávnění zaměstnanců k osobním údajům dle kategorií subjektů - příloha č. 1 ke směrnici pro správu osobních údajů různých subjektů (pro školy) - vzor podle GDPR zdarma
rtf20.3.2018, JUDr. Jitka Oliberiusová
Počet stran: 1
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, ostatní
Příloha ke směrnici pro správu osobních údajů různých subjektů.

Směrnice k ochraně osobních údajů a záznamy správce o činnostech zpracování osobních údajů 349 Kč
349 Kč
rtf21.3.2018, Mgr. Tomáš Vavro
Počet stran: 4
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, směrnice
Směrnice určuje pověřence pro ochranu osobních údajů. Popisuje kategorie subjektů údajů, kategorie osobních údajů a účel jejich zpracování. Specifikuje příjemce, kterým budou osobní údaje zpřístupněny či předány.

Směrnice o ochraně osobních údajů - školy - vzor podle GDPR 349 Kč
349 Kč
rtf25.9.2019, PaedDr. František Havelka, Ph.D.
Počet stran: 13
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, směrnice
Školy a školská zařízení přicházejí v každodenní praxi do styku s osobními údaji, které na pozici zpracovatele osobních údajů zpracovávají, je třeba této oblasti věnovat odpovídající pozornost. Škola či školské zařízení obvykle zpracovává především osobní údaje učitelů, žáků, rodičů žáků a dalších zákonných zástupců nebo dokonce třetích osob.

Směrnice pro správu osobních údajů různých subjektů (pro školy) - vzor podle GDPR 349 Kč
349 Kč
rtf20.3.2018, JUDr. Jitka Oliberiusová
Počet stran: 4
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, dohoda
Tato směrnice upravuje příslušné postupy a povinnosti zaměstnanců školy, jakož i třetích osob, při nakládání s osobními údaji a vztahuje se na všechna zpracování osobních údajů prováděná v rámci činnosti (označení školského zařízení). Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance školy, jakož i další osoby, které jsou ke škole v jiném pracovně právním vztahu (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) či jiném právním vztahu, v jehož rámci jsou jimi poskytnuty či jimi zpracovávány osobní údaje.

Další stránky: 1 2 3 4 5