OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR) - vzory

Ochrana osobních údajů se od 25. 5. 2018 řídí Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (GDPR). Vzory podel GDPR naleznete níže na této stránce. GDRP vzory souhlasu se zpracováním osobních údajů a další vzory k ochraně osobních údajů výrazně změnilo - podívejte se na aktuální vzory v seznamu níže na této stránce.

Aktuální informace o ochraně osobních údajů podle GDPR a další vzory podle GDPR najdete i na našem odborném portálu www.zoou.cz

Celé znění GDPR v tištěné podobě si můžete objednat na www.dashofer.cz/gdprb

Nalezeno 50 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Směrnice pro správu osobních údajů žáků - vzor podle GDPR 349 Kč
349 Kč
rtf20.3.2018, JUDr. Jitka Oliberiusová
Počet stran: 3
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, směrnice
Tato směrnice upravuje příslušné postupy a povinnosti zaměstnanců školy, jakož i třetích osob, při nakládání s osobními údaji žáků. Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance školy, jakož i další osoby, které jsou ke škole v jiném pracovně právním vztahu (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) či jiném právním vztahu, v jehož rámci jsou jimi poskytnuty či jimi zpracovávány osobní údaje.

Směrnice pro správu zvláštních kategorií osobních údajů žáků - vzor podle GDPR 349 Kč
349 Kč
rtf20.3.2018, Verlag Dashöfer
Počet stran: 3
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, směrnice
Tato směrnice upravuje příslušné postupy a povinnosti zaměstnanců školy, jakož i třetích osob, při nakládání s osobními údaji žáků spadající do zvláštních kategorií osobních údajů. Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance školy, jakož i další osoby, které jsou ke škole v jiném pracovně právním vztahu (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) či jiném právním vztahu, v jehož rámci jsou jimi poskytnuty či jimi zpracovávány osobní údaje. Do zvláštní kategorie osobních údajů spadají osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Smlouva o výkonu služeb pověřence GDPR 349 Kč
349 Kč
rtf8.8.2018, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 3
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, smlouva
Správce a zpracovatel osobních údajů jsou povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Je-li správce nebo zpracovatel orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, může být s přihlédnutím k jejich organizační struktuře a velikosti jmenován jediný pověřenec pro ochranu osobních údajů pro několik takových orgánů nebo subjektů.

Smlouva o zpracování osobních údajů - vzor podle GDPR 449 Kč
449 Kč
rtf9.3.2018, Mgr. Tomáš Vavro
Počet stran: 3
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, smlouva
Smluvní strany uzavřely smlouvu, na základě které se Zpracovatel zavázal poskytovat Správci služby spočívající ve vedení účetnictví. Řádné poskytování Služeb vyžaduje mimo jiné i zpracování osobních údajů zákazníků a zaměstnanců Správce, které bude pro Správce provádět Zpracovatel, proto Smluvní strany uzavírají v režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, smlouvu o zpracování osobních údajů.

Smlouva o zpracování osobních údajů dle GDPR - s účetní firmou - vzor podle GDPR 449 Kč
449 Kč
rtf9.8.2018, JUDr. Dušan Srp
Počet stran: 7
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, smlouva
Smluvní strany mají spolu uzavřenu obchodní smlouvu o provádění účetních služeb, na jejímž základě Zpracovatel jako externí účetní firma provádí pro Správce jako svého klienta sjednané účetní služby (dále jen „Hlavní smlouva”). Při plnění předmětu Hlavní smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů. Vzor upravuje tento vztah (klient- účetní firma) z hlediska GDPR.

Souhlas se zpracováním osobních údajů (pro SVJ) - vzor podle GDPR 149 Kč
149 Kč
rtf16.7.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Kalandarišvili
Počet stran: 1
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, ostatní
Správce v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, informuje Subjekt údajů o nakládání s jeho osobními údaji. Souhlas je určen pro SVJ.

Souhlas se zpracováním osobních údajů (pro školy) - vzor podle GDPR 149 Kč
149 Kč
rtf21.3.2018, PaedDr. František Havelka, Ph.D.
Počet stran: 1
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, ostatní
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro subjekt škola nebo školské zařízení podle zřizovací listiny.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů - vzor podle GDPR 149 Kč
149 Kč
rtf9.3.2018, Mgr. Tomáš Vavro
Počet stran: 2
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, ostatní
Správce v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, informuje Subjekt údajů o nakládání s jeho osobními údaji.

Souhlas se zpracováním osobních údajů osoby ucházející se o zaměstnání - vzor podle GDPR 239 Kč
239 Kč
rtf28.5.2018, Ing. Růžena Klímová
Počet stran: 2
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, ostatní
Zaměstnavatel musí shromáždit osobní údaje v souladu s GDPR (příp. se zákonem o ochraně osobních údajů), které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy a s trváním pracovního poměru, respektive dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce, a které zaměstnavatel nezbytně potřebuje k plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů (letní tábor) - vzor podle GDPR 239 Kč
239 Kč
rtf11.6.2018, Mgr. Radana Burešová
Počet stran: 2
Typ: OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) - VZORY, dohoda
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) umožňuje jen využívání osobních údajů, které jsou nezbytně nutné a jen k legitimním účelům. Z tohoto důvodu není vhodné vyžadovat informaci o rodném čísle dítěte nebo jeho rodičů ani o zaměstnání rodičů.

Další stránky: 1 2 3 4 5