ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OD 1.1.2021 - VZORY

Nalezeno 14 dokumentů.

Výsledky hledání řadit podle: sipka Abeceda | sipka Datum
Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti dle § 224 ZOK - peněžitý vklad - Vzor s komentářem platný od 1. ledna 2021 239 Kč
239 Kč
rtf28.7.2020, Mgr. Markéta Káninská, Mgr. Iva Jarolímová
Počet stran: 2
Typ: ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OD 1.1.2021 - VZORY, Ostatní
Peněžité vklady ke zvýšení základního kapitálu společnosti nemusí být spláceny na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva. Peněžité vklady při zvyšování základního kapitálu tak lze splácet jak na běžný podnikatelský účet společnosti, tak i v hotovosti do pokladny.

Listina přítomných - Vzor platný od 1. ledna 2021 149 Kč
149 Kč
rtf29.4.2020, Mgr. Pavla Krejčí
Počet stran: 2
Typ: ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OD 1.1.2021 - VZORY, Ostatní
Právní úprava listiny přítomných na valné hromadě je obsažena v § 413 ZOK(1.1.2021). Do listiny přítomných se zapisují všichni akcionáři, kteří jsou přítomni na valné hromadě společnosti.

Opis seznamu akcionářů - Vzor s komentářem platný od 1. ledna 2021 149 Kč
149 Kč
rtf12.6.2020, Mgr. Radana Burešová, Mgr. Klára Svobodová
Počet stran: 2
Typ: ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OD 1.1.2021 - VZORY, Ostatní
Opis seznamu akcionářů je platné podle ZOK s účinností od 1. 1. 2021.

Pozvánka na valnou hromadu - Vzor platný od 1. ledna 2021 239 Kč
239 Kč
rtf15.6.2020, Mgr. Radana Burešová, Mgr. Klára Svobodová
Počet stran: 3
Typ: ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OD 1.1.2021 - VZORY, Ostatní
Pozvánka je platná podle ZOK s účinností od 1. 1. 2021. Představenstvo společnosti nebo správní rada má právo svolat valnou hromadu především pokud to vyžadují zájmy společnosti. Kromě volného uvážení představenstva nebo správní rady ukládá ZOK těmto orgánům povinnost svolat valnou hromadu, nastane-li situace, se kterou ZOK povinnost ke svolání valné hromady spojuje.

Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti dle § 224 ZOK - nepeněžitý vklad - Vzor s komentářem platný od 1. ledna 2021 349 Kč
349 Kč
rtf28.7.2020, Mgr. Markéta Káninská, Mgr. Iva Jarolímová
Počet stran: 3
Typ: ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OD 1.1.2021 - VZORY, Ostatní
Vzor prohlášení o převzetí vkladové povinnosti dle § 224 ZOK platný od 1.1.2021.

Smlouva o úpisu akcií jediným akcionářem - vzor s komentářem - platné od 1. ledna 2021 349 Kč
349 Kč
rtf15.6.2020, Mgr. Radana Burešová, Mgr. Klára Svobodová
Počet stran: 3
Typ: ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OD 1.1.2021 - VZORY, Smlouva
Smlouva dle § 479 ZOK ve zněním účinném od 1.1.2021.

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ve smyslu ustanovení § 59 a násl. ZOK - Vzor platný od 1. ledna 2021 449 Kč
449 Kč
rtf17.6.2020, Mgr. Radana Burešová
Počet stran: 5
Typ: ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OD 1.1.2021 - VZORY, Smlouva
Jedná se o vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady s účinností od 1.1.2021. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady musí být písemná a schvaluje ji (včetně jejích změn) valná hromada společnosti, případně jediný akcionář v působnosti valné hromady; bez tohoto schválení nenabude smlouva účinnosti.

Stanovy společnosti - Vzor platný od 1. ledna 2021 559 Kč
559 Kč
rtf28.4.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Počet stran: 13
Typ: ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OD 1.1.2021 - VZORY, Ostatní
Dne 13. února 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 33/2020 Sb. ze dne 21. ledna 2020, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Jedná se vzor stanov akciové společnosti, který je s souladu s touto novelizací.

Volební řád pro volby do dozorčí rady - Vzor platný od 1. ledna 2021 449 Kč
449 Kč
rtf18.6.2020, Mgr. Radana Burešová
Počet stran: 6
Typ: ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OD 1.1.2021 - VZORY, Ostatní
Volební řád pro volby do dozorčí rady s účinností od 1.1.2021. O schválení volebního řádu a o rozhodnutí o vyhlášení voleb se vyhotovuje rovněž zápis zjednání představenstva podle § 440 odst. 2 ZOK(1.1.2021). Volby organizuje představenstvo společnosti a konají se vsouladu svolebním řádem, který připraví a schválí představenstvo, a to po projednání se všemi odborovými organizacemi, které u zaměstnavatele působí, a sradou zaměstnanců, působí-li ve společnosti.

Vyloučení akcionáře ze společnosti pro nesplnění vkladové povinnosti - Vzor s komentářem platný od 1. ledna 2021 349 Kč
349 Kč
rtf16.6.2020, Mgr. Radana Burešová
Počet stran: 4
Typ: ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OD 1.1.2021 - VZORY, Ostatní
Vyloučení akcionáře ze společnosti pro nesplnění vkladové povinnosti dle ZOK s účinností od 1.1.2021. Jedná se o vyloučení v souladu s § 345 odst. 2 ZOK (1.1.2021).

Další stránky: 1 2