Vzory smluv a podání - aktuality

26.6.2024
Připravte se na hlášení všech dohod o provedení práce k 1. 7. 2024 včas. ... celý článek

26.4.2024
Až do 15. 5. 2024 stahujte tyto smlouvy jen za 99 Kč. ... celý článek

2.4.2024
Vybrané zákony si můžete stáhnout v pdf. ... celý článek

14.2.2024, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: www.svjaktualne.cz
Dotaz: Slýchávám, že hodně firem bude brigádníky vyplácet na základě Smlouvy o dílo, proto aby se vyhnuli vyšší administrativě kolem DPP (po novele zákona). Myslíte, že je toto řešení? ... celý článek

23.11.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 15. prosince je tu povinnost mít zavedený vnitřní oznamovací systém. ... celý článek

9.7.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer
Týká se ochrana oznamovatelů (whistleblowerů) i vás? ... celý článek

23.11.2020, Mgr. Monika Vavříková, Mgr. Adriana Kvítková, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mnoho společenství vlastníků se vletošním pozdním jaru nesešlo. Vprůběhu července a srpna se tradičně zasedání shromáždění nekonají kvůli dovoleným, tedy neusnášeníschopnosti, a tak se již na jaře soptimismem pomýšlelo na podzim. Bohužel epidemiologická situace nebyla a není příznivá, jedno mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví či krajských hygienických stanic stíhalo druhé a nakonec byl od 5. října na 30 dní vyhlášen na území České republiky další nouzový stav. Jaké jsou tedy vlastně možnosti statutárních orgánů SVJ svolat shromáždění, resp. přijmout potřebná rozhodnutí. ... celý článek

21.5.2020, JUDr. Věra Bognárová, JUDr. Magda Janotová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výkonprácemimopracovištězaměstnavateleupravuje výhradně§ 317 ZP. Dohodnuté podmínky pro výkonprácemimopracovištězaměstnavatelenení podle zákoníkuprácepovinností dohodnout písemně. To plyne z podmínky§ 317 ZP, kdy se na zaměstnance, který nepracuje napracovištizaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává smluvenoupráciv pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, vztahuje zákoníkpráces výjimkami upravenými v§ 317 ZP. ... celý článek

21.4.2020, Mgr. Lenka Pavelková
V prvních 14 kalendářních dnech přísluší zaměstnancům v pracovním poměru nebo zaměstnancům pracujícím na dohodu o pracovní činnosti, případně na dohodu o provedení práce (pokud dosáhli v kalendářním měsíci odměnu vyšší než 10 000 Kč), náhrada mzdy nebo náhrada platu nebo náhrada odměny z dohody, kterou jim poskytuje zaměstnavatel ze svých mzdových prostředků podle pravidel uvedených v zákoníku práce (§ 192­–194 ZP). ... celý článek

24.4.2019, JUDr. Věra Bognárová, JUDr. Věra Přenosilová
Nárok na nemocenské má pojištěnec, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému byla nařízena karanténa, trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa déle než 14 kalendářních dní. ... celý článek

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu