Uzavírání smluv - právní poradna zdarma

Uzavírání smluv - právní poradna zdarma
Jak správně uzavřít darovací smlouvu?
23.3.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Přestože se může zdát, že darování je jednostranné právní jednání, není tomu tak. Kdarování je nezbytné nejen jednání dárce, ale i jednání obdarovaného, který dar nebo nabídku přijímá. Nikomu totiž nelze proti jeho vůli dar vnutit. Vokamžiku, kdy obdarovaný dar či nabídku přijme, je uzavřena darovací smlouva. Darovací smlouvou tedy dárce bezplatně převádí vlastnické právo kvěci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar či nabídku přijímá.
Související vzory
Nájem versus pacht - kdy jakou smlouvu použít?
21.2.2020, Mgr. Pavla Krejčí
Pachtmá podobné znaky jako nájem,neboť jeho účelem je též právo dočasného užívání cizí věci. To, co především odlišujepachtod nájmu, je tzv.požívací právo nájemce k propachtované věci.
Související vzory
Závažná vada na pronajatém bytě - jak postupovat?
24.1.2020, JUDr. Petra Kejvalová
Pokud nájemce v bytě zjistí poškození, nebo vadu, které je zapotřebí bez prodlení odstranit, oznámí to ve smyslu § 2264 NOZ ihned pronajímateli.
Související vzory
Reklamace, jaká práva má kupující a kdo platí poštovné při vrácení zboží?
10.12.2019, Mgr. Milan Vaňkát
Reklamace ve stručnosti znamená, že kupující uplatňuje svá práva z vadného plnění, která jsou upravena především v ust. § 2099 a násl. NOZ. Nicméně otázka reklamace není upravena jen v občanském zákoníku, ale rovněž v zákoně o ochraně spotřebitele.
Související vzory
Ubytovací smlouva
22.11.2019, Mgr. Adriana Kvítková
Smlouva o ubytování je smlouva, ze které vznikne ubytovanému právo na poskytnutí přechodného ubytování od ubytovatele a ubytovateli vznikne právo na odpovídající odměnu. Právo vzniká na dobu dohodnutou nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování.Ubytovací smlouva nepodléhá ochraně tak jako smlouva nájemní.Předmětem smlouvy o ubytování je nejen poskytnutí vymezeného prostoru k užívání (pokoj v hotelu či ubytovně), ale i poskytnutí služeb s ubytováním spjatých.
Související vzory
Výměnek a doživotní užívací právo jako součást darovací smlouvy
24.10.2019, Verlag Dashöfer, spol. s r.o.
Darování nemovitosti dospělým dětem je v mnoha rodinách velmi obvyklým úkonem. Potomkům tak můžete ušetřit pozdější starosti i nemalé náklady související s dědickým řízením. Je samozřejmě třeba dbát na to, aby potomci byli takto obdarování spravedlivě. Nicméně i v této situaci je dobré myslet na „zadní kolečka“ a do darovací smlouvy zahrnout i reálné břemeno, jakým je například právo výměnku. Díky němu má výměnkář zajištěné bydlení, jsou mu dodávány potraviny, zajištěn úklid a pomoc v domácnosti či odvoz k lékaři.
Související vzory
K čemu slouží prohlášení vlastníka?
23.9.2019, Mgr. Pavla Krejčí, zdroj: Verlag Dashöfer
Prohlášení je jednostranné právní jednání, kterým vzniká bytové spoluvlastnictví, tj. jsou vymezeny jednotky a definovány další zákonem vymezené náležitosti.
Související vzory
Výpůjčka - jak smluvně ošetřit bezplatné užívání věci?
20.8.2019, Mgr. Pavla Krejčí, zdroj: Verlag Dashöfer
Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.
Související vzory
Vyčerpaná dovolená? Řešením může být neplacené volno.
9.7.2019, JUDr. Věra Bognárová, zdroj: Verlag Dashöfer
Neplacené volno se nejčastěji čerpá vpřípadech, kdy zaměstnanec nemá dostatek dovolené, kterou potřebuje ke svému odpočinku, delšímu pobytu vzahraničí nebo k péči oděti, například vdobě školních prázdnin, případně po skončení rodičovské dovolené.
Související vzory
Může SVJ uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor?
24.6.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Praha, zdroj: Verlag Dashöfer
V mnoha společenstvích vlastníků jsou v praxi uzavírány smlouvy o nájmu společných částí domu, a to jak smlouvy o nájmu společných částí, například sklepních prostor či kočárkáren a prádelen, tak i smlouvy o „nájmu” štítu domu k umístění reklamy na fasádě domu, či o „nájmu” střechy k umístění vysílače, například vysílače na internet, na střeše domu.
Související vzory