Uzavírání smluv - právní poradna zdarma

12.2.2024
Nejdůležitější změny v dohodách po novele zákoníku práce 2024. ... celý článek

19.12.2023
Přelom roku - čas vánočního klidu, obdarovávání, ale i závěrečného shonu a legislativních změn. Abyste si mohli užívat svátky bez starostí, přicházíme s praktickou pomocí: aktuálními vzory a přehledem nejdůležitějších změn v zákoníku práce. ... celý článek

29.11.2023
5 kroků k bezproblémovému zavedení whistleblowing systému. ... celý článek

18.12.2020, Mgr. Adriana Kvítková, JUDr. Michal Zeman
V souvislosti s přijetím NOZ jakožto jednotného civilního kodexu došlo ke sjednocení právní úpravy nájmu, kdy nájem je nově upraven již jen v NOZ a zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostorů, byl s účinností k 1. 1. 2014 zrušen. NOZ současně opouští zažitý pojem nájem nebytových prostor a nahrazuje jej pojmem - nájem prostor sloužících k podnikání. ... celý článek

15.12.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je obsažena v§ 74 a násl. ZP. Mezi dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr řadí zákoník práce dva druhy dohod- dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. ... celý článek

26.10.2020, Mgr. Pavla Krejčí
Při zvyšování nájemného může docházet mezi pronajímatelem a nájemcem ke sporům. Pokud pronajímatel chce, aby nájemce hradil zvýšené nájemné, musí nejprve zvýšení nájemného nájemci navrhnout. ... celý článek

22.9.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Daniel Urban, advokátní koncipient
Předkupní právo jako vedlejší ujednání při kupní smlouvě je upraveno v ust. § 2140 až 2149 NOZ. Smlouvou o předkupním právu se vlastník věci (dlužník) zavazuje předkupníkovi nabídnout věc ke koupi v případě, že by ji sám chtěl prodat třetí osobě (koupěchtivému). Předkupníkovi tedy vzniká právo nabídky koupě ze strany vlastníka věci. Ve smlouvě lze sjednat i závazek výhrady předkupního práva vůči dědicům věci a rovněž i oprávnění předkupní právo převést na jiného. ... celý článek

20.8.2020, JUDr. Dita Komárková, Verlag Dashofer, Praha
Dne 13. února 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 33/2020 Sb. ze dne 21. ledna 2020, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony. Jedná se o dlouho očekávanou revizi zákona o obchodních korporacích, která je pro svůj rozsah (na šest set novelizačních bodů) nazývána velkou novelou ZOK. ... celý článek

27.7.2020, JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Jan Horecký, Praha, Zdroj: Verlag Dashöfer
Manželé mohou zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů rozšířit nebo zúžit, popř. mohou jmění oddělit, či vyhradit jeho vznik až k okamžiku zániku manželství. ... celý článek

22.6.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vytýkací dopis musí být vyhotoven písemně. To však není jediná věc, na kterou musí personalisté pamatovat. ... celý článek

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu