Uzavírání smluv - právní poradna zdarma

Uzavírání smluv - právní poradna zdarma
Výpůjčka - jak smluvně ošetřit bezplatné užívání věci?
20.8.2019, Mgr. Pavla Krejčí, zdroj: Verlag Dashöfer
Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.
Související vzory
Vyčerpaná dovolená? Řešením může být neplacené volno.
9.7.2019, JUDr. Věra Bognárová, zdroj: Verlag Dashöfer
Neplacené volno se nejčastěji čerpá vpřípadech, kdy zaměstnanec nemá dostatek dovolené, kterou potřebuje ke svému odpočinku, delšímu pobytu vzahraničí nebo k péči oděti, například vdobě školních prázdnin, případně po skončení rodičovské dovolené.
Související vzory
Může SVJ uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor?
24.6.2019, Mgr. Adriana Kvítková, Praha, zdroj: Verlag Dashöfer
V mnoha společenstvích vlastníků jsou v praxi uzavírány smlouvy o nájmu společných částí domu, a to jak smlouvy o nájmu společných částí, například sklepních prostor či kočárkáren a prádelen, tak i smlouvy o „nájmu” štítu domu k umístění reklamy na fasádě domu, či o „nájmu” střechy k umístění vysílače, například vysílače na internet, na střeše domu.
Související vzory
Uzavření pracovní smlouvy, smlouva o budoucí pracovní smlouvě
27.5.2019, JUDr. Věra Bognárová, zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovní smlouva představuje dvoustranný projev vůle, kterým se zakládá pracovní poměr.
Související vzory
Dohoda o hmotné odpovědnosti
25.3.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování může být uzavřena pouze v případě, že byly zaměstnanci svěřeny hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálů či jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu – např. stravenky, kolky, poštovní známky, finanční prostředky při hotovostním platebním styku, zboží určené k prodeji v obchodě, skladové zásoby zboží apod.
Související vzory
Kdy je možné zvýšit nájemné?
23.2.2019, Mgr. Pavla Krejčí
Při zvyšování nájemného může docházet mezi pronajímatelem a nájemcem ke sporům. Pokud pronajímatel chce, aby nájemce hradil zvýšené nájemné, musí nejprve zvýšení nájemného nájemci navrhnout.
Související vzory
Co musí obsahovat vytýkací dopis?
25.1.2019, zdroj: Verlag Dashöfer
Vytýkací dopis musí být vyhotoven písemně. To však není jediná věc, na kterou musí personalisté pamatovat.
Související vzory
Dohoda o srážkách ze mzdy - náhrada škody způsobené zaměstnancem
28.11.2018, JUDr. Alena Čechtická PhD.
Až do 31.12. 2013 existovala v českém právním řádu dvoukolejnost úpravy dohody o srážkách ze mzdy. Jednalo se vprvní řadě o dohodu o srážkách ze mzdy uzavíranou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, která byla zakotvena přímo vzákoníku práce a to vjeho§ 327. Dále se jednalo o dohodu uzavíranou mezi zaměstnancem jako dlužníkem na straně jedné a třetí osobou jako věřitelem na straně druhé (tato třetí osoba přitom musela být odlišná od zaměstnavatele), která byla upravena v§ 551 a násl. ObčZ.
Související vzory
Jak sjednat podnájem bytu nebo jeho části?
20.10.2018, JUDr. Pavla Schődelbauerová
Účastníky smlouvy opodnájmujsou pouze nájemce a podnájemce. Pronajímatel není v žádném právním vztahu s podnájemcem. I podnájemní smlouvu lze uzavřít s více podnájemci, ti ale mají samostatné právo ke konkrétní částibytunebo k celémubytu.
Související vzory
Smlouva o zřízení věcného břemene
21.9.2018, Mgr. Adriana Kvítková
Základním rozdílem mezi služebností a reálnýmbřemenemje pasivní či aktivní způsob, jakým je vlastník povinné nemovitosti zavázán. Služebnost již svým názvem odkazuje na to, žeslouží i někomu jinému,než jen vlastníkovi věci ten jepovinen strpět nějaké cizí jednání(např. služebnost stezky zakládá právo chodit po ní oprávněné osobě či právo na vodu umožňuje brát vodu na cizím pozemku)nebo se nějakého jednání zdržet(např. nestavět nad určitou výšku). Vlastník služebné věci je tudíž povinen být pasivní.
Související vzory