Uzavírání smluv - právní poradna zdarma

Uzavírání smluv - právní poradna zdarma
Předkupní právo k nemovité věci
22.9.2020, Mgr. Adriana Kvítková
Předkupní právo jako vedlejší ujednání při kupní smlouvě je upraveno v ust. § 2140 až 2149 NOZ. Smlouvou o předkupním právu se vlastník věci (dlužník) zavazuje předkupníkovi nabídnout věc ke koupi v případě, že by ji sám chtěl prodat třetí osobě (koupěchtivému). Předkupníkovi tedy vzniká právo nabídky koupě ze strany vlastníka věci. Ve smlouvě lze sjednat i závazek výhrady předkupního práva vůči dědicům věci a rovněž i oprávnění předkupní právo převést na jiného.
Související vzory
Velká novela zákona o obchodních korporacích. Na co se připravit?
20.8.2020, Verlag Dashofer, Praha
Dne 13. února 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 33/2020 Sb. ze dne 21. ledna 2020, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony. Jedná se o dlouho očekávanou revizi zákona o obchodních korporacích, která je pro svůj rozsah (na šest set novelizačních bodů) nazývána velkou novelou ZOK.
Související vzory
Co znamená rozšíření či zúžení společného jmění manželů?
27.7.2020, Mgr. Jan Horecký, Praha, zdroj: Verlag Dashöfer
Manželé mohou zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů rozšířit nebo zúžit, popř. mohou jmění oddělit, či vyhradit jeho vznik až k okamžiku zániku manželství.
Související vzory
Vytýkací dopis - co musí obsahovat?
22.6.2020, zdroj: Verlag Dashöfer
Vytýkací dopis musí být vyhotoven písemně. To však není jediná věc, na kterou musí personalisté pamatovat.
Související vzory
Jak správně uzavřít darovací smlouvu?
23.3.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová
Přestože se může zdát, že darování je jednostranné právní jednání, není tomu tak. Kdarování je nezbytné nejen jednání dárce, ale i jednání obdarovaného, který dar nebo nabídku přijímá. Nikomu totiž nelze proti jeho vůli dar vnutit. Vokamžiku, kdy obdarovaný dar či nabídku přijme, je uzavřena darovací smlouva. Darovací smlouvou tedy dárce bezplatně převádí vlastnické právo kvěci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar či nabídku přijímá.
Související vzory
Nájem versus pacht - kdy jakou smlouvu použít?
21.2.2020, Mgr. Pavla Krejčí
Pachtmá podobné znaky jako nájem,neboť jeho účelem je též právo dočasného užívání cizí věci. To, co především odlišujepachtod nájmu, je tzv.požívací právo nájemce k propachtované věci.
Související vzory
Závažná vada na pronajatém bytě - jak postupovat?
24.1.2020, JUDr. Petra Kejvalová
Pokud nájemce v bytě zjistí poškození, nebo vadu, které je zapotřebí bez prodlení odstranit, oznámí to ve smyslu § 2264 NOZ ihned pronajímateli.
Související vzory
Reklamace, jaká práva má kupující a kdo platí poštovné při vrácení zboží?
10.12.2019, Mgr. Milan Vaňkát
Reklamace ve stručnosti znamená, že kupující uplatňuje svá práva z vadného plnění, která jsou upravena především v ust. § 2099 a násl. NOZ. Nicméně otázka reklamace není upravena jen v občanském zákoníku, ale rovněž v zákoně o ochraně spotřebitele.
Související vzory
Ubytovací smlouva
22.11.2019, Mgr. Adriana Kvítková
Smlouva o ubytování je smlouva, ze které vznikne ubytovanému právo na poskytnutí přechodného ubytování od ubytovatele a ubytovateli vznikne právo na odpovídající odměnu. Právo vzniká na dobu dohodnutou nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování.Ubytovací smlouva nepodléhá ochraně tak jako smlouva nájemní.Předmětem smlouvy o ubytování je nejen poskytnutí vymezeného prostoru k užívání (pokoj v hotelu či ubytovně), ale i poskytnutí služeb s ubytováním spjatých.
Související vzory
Výměnek a doživotní užívací právo jako součást darovací smlouvy
24.10.2019, Verlag Dashöfer, spol. s r.o.
Darování nemovitosti dospělým dětem je v mnoha rodinách velmi obvyklým úkonem. Potomkům tak můžete ušetřit pozdější starosti i nemalé náklady související s dědickým řízením. Je samozřejmě třeba dbát na to, aby potomci byli takto obdarování spravedlivě. Nicméně i v této situaci je dobré myslet na „zadní kolečka“ a do darovací smlouvy zahrnout i reálné břemeno, jakým je například právo výměnku. Díky němu má výměnkář zajištěné bydlení, jsou mu dodávány potraviny, zajištěn úklid a pomoc v domácnosti či odvoz k lékaři.
Související vzory