Vytýkací dopis (školy) - vzor ke stažení - vzor vytýkacího dopisu s výkladem (verze pro školy)

Vzor vytýkacího dopisu ke stažení. Jedná se o vytýkací dopis, který zasílá zaměstnavatel zaměstnanci. Vytýkací dopis nemá zákonem přesně stanovenou podobu, inspirujte se v našem vzoru. Stačí doplnit údaje zaměstnavatele a zaměstnance, vložit důvod zaslání vytýkacího dopisu a máte hotovo. Můžete vytýkací dopis vytisknout a doručit zaměstnanci. Součástí vzoru ke stažení je i výklad, co musí dle zákona obsahovat.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Vzor vytýkacího dopisu ke stažení. Jedná se o vytýkací dopis, který zasílá zaměstnavatel zaměstnanci. Vytýkací dopis nemá zákonem přesně stanovenou podobu, inspirujte se v našem vzoru. Stačí doplnit údaje zaměstnavatele a zaměstnance, vložit důvod zaslání vytýkacího dopisu a máte hotovo. Můžete vytýkací dopis vytisknout a doručit zaměstnanci. Součástí vzoru ke stažení je i výklad, co musí dle zákona obsahovat.

Tento vzor je koncipován pro školy - přejít na vzor pro firmy.

Vytýkací dopis je upozornění na možnost výpovědi, pokud bude zaměstnanec dále porušovat nebo nesplňovat své pracovní povinnosti. Vytýkací dopis musí mít písemnou formu, vytýkací dopis musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat ve jménu zaměstnavatele a v neposlední řadě musí být vytýkací dopis předán do vlastních rukou.

Pozor! Odeslání vytýkacího dopisu e-mailem je v tomto případě nepřípustné, nedostatečné! Jelikož je doručování do vlastních rukou přes poštovní doručovatele někdy obtížné, doporučuje se předávat vytýkací dopis osobně. Můžete vytýkací dopis předat přímo na pracovišti nebo vytýkací dopis předat osobně v místě bydliště.

Vytýkací dopis je považován za doručený i v případě, že jej zaměstnanec odmítne převzít. Ze zkušeností se doporučuje předávat vytýkací dopis za přítomnosti třetí osoby, která může dosvědčit průběh předání vytýkacího dopisu.

Stejně tak obsah vytýkacího dopisu je platný, i pokud s ním zaměstnanec nesouhlasí. Jediná možnost, kterou zaměstnanec má, je vyjádřit se k obsahu vytýkacího dopisu opět písemně. Nic to ale nemění na platnosti vytýkacího dopisu.

Související dokumenty: 

Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování povinnosti

cena: 149,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu