6.12.2016, Mgr. Adriana Kvítková

Počet stran: 2

Typ: Nájemní smlouva - vzor, Oznámení

22.11.2016, Mgr. Jan Horecký

Počet stran: 1

Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, Oznámení

1.12.2013, Mgr. Jan Horecký

Počet stran: 1

Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, Ostatní

30.12.2016, JUDr. Michal Zeman

Počet stran: 2

Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, Ostatní

1.12.2013, Mgr. Jan Horecký

Počet stran: 1

Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, Ostatní

1.5.2024, JUDr. Dita Komárková, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Počet stran: 1

Typ: Ostatní vzory, Dohoda

22.11.2016, Mgr. Jan Horecký

Počet stran: 1

Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, Ostatní

19.12.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová

Počet stran: 1

Typ: Vzor dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, Oznámení

1.12.2013, Mgr. Jan Horecký

Počet stran: 1

Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, Ostatní

6.12.2016, Mgr. Adriana Kvítková

Počet stran: 3

Typ: Ostatní vzory ke stažení, Formulář

1.11.2017, Mgr. Jan Horecký

Počet stran: 2

Typ: Vzor dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, Dohoda

29.7.2021, Verlag Dashöfer, spol. s r.o., PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Počet stran: 2

Typ: Vzor vytýkacího dopisu, Formulář

22.11.2016, Verlag Dashöfer

Počet stran: 1

Typ: Plná moc, Oznámení

1.12.2013, Mgr. Jan Horecký

Počet stran: 1

Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, Ostatní

22.11.2016, Mgr. Jan Horecký

Počet stran: 1

Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, Oznámení

5.4.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová

Počet stran: 4

Typ: Smlouvy a vzory pro společnost s ručením omezeným, Smlouva

15.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková

Počet stran: 4

Typ: Nájemní smlouva - vzor, Smlouva

3.11.2016, Mgr. Pavla Krejčí

Počet stran: 4

Typ: Nájemní smlouva - vzor, Smlouva

22.11.2016, Mgr. Jan Horecký

Počet stran: 1

Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, Ostatní

15.8.2021, Mgr. Jan Horecký

Počet stran: 1

Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, Oznámení

9.1.2017, Mgr. Pavla Krejčí

Počet stran: 2

Typ: Plná moc, Plná moc

30.12.2016, JUDr. Michal Zeman

Počet stran: 1

Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, Dohoda

6.12.2016, PhDr. Marta Teplá

Počet stran: 4

Typ: Školství, Smlouva

1.2.2024, JUDr. Alena Čechtická, PhD.

Počet stran: 4

Typ: Vzor dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, Dohoda

15.8.2021, Ing. Jan Bonaventura

Počet stran: 2

Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, Dohoda

18.5.2020, Mgr. Martin Kaplán

Počet stran: 2

Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, Smlouva

5.2.2024, JUDr. Alena Čechtická, PhD.

Počet stran: 3

Typ: Vzor dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, Dohoda

15.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková

Počet stran: 4

Typ: Vlastnictví nemovitostí, Smlouva

3.11.2016, Verlag Dashöfer

Počet stran: 2

Typ: Insolvence, exekuce - vzory, Dohoda

19.12.2023, Mgr. Radana Burešová

Počet stran: 1

Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, Ostatní

3.3.2014, JUDr. Vladimíra Knoblochová

Počet stran: 3

Typ: Další vzory podle nového občanského zákoníku, Smlouva

6.12.2016, Mgr. Jana Rejtarová

Počet stran: 2

Typ: Darovací smlouva - vzor, Smlouva

1.12.2013, Mgr. Jan Horecký

Počet stran: 1

Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, Oznámení

9.1.2017, Mgr. Pavla Krejčí

Počet stran: 2

Typ: Plná moc, Dohoda

19.12.2023, Mgr. Radana Burešová

Počet stran: 3

Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, Dohoda

24.4.2017, JUDr. Michal Zeman

Počet stran: 1

Typ: Vzor výpovědi, skončení pracovního poměru, Oznámení

11.12.2023, Mgr. Pavla Krejčí

Počet stran: 6

Typ: Správa a údržba nemovitostí, Smlouva

15.7.2019, Mgr. Adriana Kvítková

Počet stran: 3

Typ: Nájemní smlouva - vzor, Smlouva

30.10.2014, Verlag Dashöfer, spol. s r.o.

Počet stran: 3

Typ: Vnitřní předpisy zaměstnavatele - vzory, Směrnice

19.12.2023, Mgr. Radana Burešová

Počet stran: 1

Typ: Ostatní vzory dle zákoníku práce a dalších předpisů, Oznámení

16.5.2014, Verlag Dashöfer

Počet stran: 3

Typ: Smlouva o dílo - vzor, Žaloba

1.7.2019, Mgr. Pavla Krejčí

Počet stran: 6

Typ: Nájemní smlouva - vzor, Smlouva

10.11.2015, Verlag Dashöfer

Počet stran: 38

Typ: Vzor dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, E-doc

20.10.2020, JUDr. Petra Kejvalová

Počet stran: 5

Typ: Smlouvy a vzory pro společnost s ručením omezeným, Smlouva

22.11.2016, Verlag Dashöfer

Počet stran: 1

Typ: Plná moc, Plná moc

19.12.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová

Počet stran: 2

Typ: Vzor dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, Dohoda

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu