§ 120 občanského zákoníku - Zápis do veřejného rejstříku - kometář zákona

Paragraf 120 nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) se věnuje zápisu právnické osoby do veřejných rejstříků. Článek ke stažení obsahuje odborný výklad tohoto článku do praxe. Článek je ke stažení po platbě buď platební kartou nebo převodem z bankovního účtu. Komentář zákona je dokument ve formátu pdf.

ověřeno

Vzor ke stažení - vlastnosti

Paragraf 120 nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) se věnuje zápisu právnické osoby do veřejných rejstříků. Článek ke stažení obsahuje odborný výklad tohoto článku do praxe. Článek je ke stažení po platbě buď platební kartou nebo převodem z bankovního účtu. Komentář zákona je dokument ve formátu pdf.

Ukázka z e-dokumentu:

Následky porušení povinností vůči obchodnímu rejstříku

Rejstříkový soud může uložit pořádkovou pokutu zapsané osobě tehdy, jestliže neuposlechne výzvy rejstříkového soudu, aby mu sdělila skutečnosti nebo předložila listiny potřebné k rozhodnutí v řízení zahájeném bez návrhu nebo aby mu předložila listiny, které podle ZVR nebo jiného zákona mají být založeny do sbírky listin; pořádkovou pokutu lze uložit do výše 100.000 Kč. Neplní-li zapsaná právnická osoba své povinnosti opakovaně nebo může-li takové neplnění mít závažné důsledky pro třetí osoby a je na tom právní zájem, může rejstříkový soud i bez návrhu zahájit řízení o zrušení zapsané právnické osoby s likvidací; rejstříkový soud na tuto skutečnost právnickou osobu upozorní a poskytne jí přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků.

Doporučujeme!

On-line kniha Nový občanský zákoník s komentářem  obsahuje úplné aktuální znění občanského zákoníku k 1. 1. 2014 a jeho částečný komentář. Komentáře jednotlivých paragrafů jsou doplněny příklady, na kterých naši autoři upozorňují na možné sporné situace z praxe. Nezapomněli jsme zařadit ani plná znění souvisejících právních předpisů, postupně budeme také doplňovat další vzory smluv.

cena: 149,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu