§ 441 občanského zákoníku - Smluvní zastoupení - komentář zákona

Paragraf 441 nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) se věnuje pojmu smluvní zastoupení, nejčastěji tedy plné moci. Článek ke stažení obsahuje odborný výklad tohoto článku do praxe. Článek je ke stažení po platbě buď platební kartou nebo převodem z bankovního účtu. Komentář zákona je dokument ve formátu pdf.

ověřeno

Vzor ke stažení - vlastnosti

Paragraf 441 nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) se věnuje pojmu smluvní zastoupení, nejčastěji tedy plné moci. Článek ke stažení obsahuje odborný výklad tohoto článku do praxe. Článek je ke stažení po platbě buď platební kartou nebo převodem z bankovního účtu. Komentář zákona je dokument ve formátu pdf.

Občanský zákoník (dále jen NOZ) nově místo pojmu „zastoupení na základě plné moci” používá pojem „smluvní zastoupení”. Jde o přesnější pojem, který lépe vystihuje skutečnost, že právním důvodem vzniku smluvního zastoupení je smlouva, nikoliv až plná moc, která je pouze potvrzením zastoupení.

Smluvní zastoupení je tzv. zastoupením přímým. V přímém zastoupení zástupce jedná jménem zastoupeného a na jeho účet. Zastoupený se tak stává přímo subjektem práv a povinností, které z daného právního jednání vznikly, a zástupce, přestože projevuje sám vůli, zavazuje svým jednáním zastoupeného, nikoliv sám sebe.

cena: 149,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu