§ 573 občanského zákoníku - Domněnka doby dojití - komentář zákona

Paragraf 573 nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) se věnuje domněnky doby dojití zásilky odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb. Článek ke stažení obsahuje odborný výklad tohoto článku do praxe a judikáty. Článek je ke stažení po platbě buď platební kartou nebo převodem z bankovního účtu. Komentář zákona je dokument ve formátu pdf.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Paragraf 573 nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) se věnuje domněnky doby dojití zásilky odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb. Článek ke stažení obsahuje odborný výklad tohoto článku do praxe a judikáty. Článek je ke stažení po platbě buď platební kartou nebo převodem z bankovního účtu. Komentář zákona je dokument ve formátu pdf.

Ukázka z dokumentu:

Pravidla pro doručení nesmějí být sjednána způsobem, který se příčí dobrým mravům, nebo způsobem, kterým by odporoval zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje (§ 574). Neplatné by též bylo sjednání pravidel doručení, které by bylo v rozporu s veřejným pořádkem (§ 1 odst. 2).

Přísněji bude třeba pohlížet na sjednání pravidel doručení u spotřebitelských smluv, a to kvůli zákazu odchýlit se od ustanovení zákona stanovených na ochranu spotřebitele (§ 1812).

Doporučujeme!

On-line kniha Nový občanský zákoník s komentářem  obsahuje úplné aktuální znění občanského zákoníku k 1. 1. 2014 a jeho částečný komentář. Komentáře jednotlivých paragrafů jsou doplněny příklady, na kterých naši autoři upozorňují na možné sporné situace z praxe. Nezapomněli jsme zařadit ani plná znění souvisejících právních předpisů, postupně budeme také doplňovat další vzory smluv.

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu