Aktuální zákon o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb.

Stáhněte si nový zákon o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb., který nabyl účinnosti 1. října 2016 a byl již několikrát novelizován!

ověřeno

Vzor ke stažení - vlastnosti

Stáhněte si nový zákon o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb., který nabyl účinnosti 1. října 2016 a byl již několikrát novelizován!

- Text zákona včetně příloh.

- Stejná grafická úprava jako v tištěné Sbírce zákonů.

Komplexní on-line právní systém Fulsoft - zákony, judikatura a literatura 2022 – snadné ovládání, inteligentní fulltextový vyhledávač, více než 50.000 přehledně uspořádaných dokumentů.

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu