Čestné prohlášení člena představenstva a. s. - vzor ke stažení

Člen představenstva se přijetím této funkce dle zákona zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí (péče řádného hospodáře). Členy představenstva volí a odvolává valná hromada, a stanovy mohou určit, že tato působnost náleží dozorčí radě. Nově může být členem představenstva i právnická osoba, která bude jednat prostřednictvím oprávněné fyzické osoby.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Člen představenstva se přijetím této funkce dle zákona zavazuje, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí (péče řádného hospodáře). Členy představenstva volí a odvolává valná hromada, a stanovy mohou určit, že tato působnost náleží dozorčí radě. Nově může být členem představenstva i právnická osoba, která bude jednat prostřednictvím oprávněné fyzické osoby.

Vztah člena představenstva a akciové společnosti je primárně vymezen smlouvou o výkonu funkce, která musí být sjednána písemně a musí být schválena valnou hromadou společnosti. Nesjednají-li si strany smlouvy odměnu přímo ve smlouvě o výkonu funkce, platí, že výkon funkce je bezplatný.

Svou funkci vykonává člen osobně, avšak pro jednotlivý úkon může zmocnit jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Dále pro členy představenstva platí zákonný zákaz konkurence.

Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, stejně tak nesmí být členem statutárního orgánu společnosti s obdobným předmětem činnosti, obdobně to platí i pro společnost s ručením omezeným (takovéto omezení neplatí v případě koncernu). Další omezení mohou být stanovena rozhodnutím valné hromady akciové společnosti.

cena: 149,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu