Darovací smlouva pro případ smrti dle § 2063 NOZ - vzor s výkladem

Právní úprava pořízení darovací smlouvy pro případ smrti je jedním z nových institutů zavedených zákonem č. 89/2012 Sb. a dalo by se říci, že znovuobnovení tohoto institutu si vyžádala praxe.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Právní úprava pořízení darovací smlouvy pro případ smrti je jedním z nových institutů zavedených zákonem č. 89/2012 Sb. a dalo by se říci, že znovuobnovení tohoto institutu si vyžádala praxe.

V úvodu smlouvy by měly být specifikovány smluvní strany, tj. kdo je dárcem, kdo obdarovaným, a to dostatečně určitě, aby bylo možné je následně jednoznačně identifikovat a aby smlouva byla způsobilým podkladem ke změně vlastnického práva. Zejména je-li předmětem darování nemovitá věc zapsaná do evidence katastru nemovitostí, je potřeba, aby identifikace smluvních stran obsahovala také rodné číslo fyzických osob.

Ve smlouvě lze stanovit podmínky, jak je uvedeno v článku III smlouvy. Podmínka přežití dárce nemusí být jedinou způsobilou podmínkou. Podmínky se řídí obecným ustanovením § 548 NOZ. Podmínkou způsobilou by mohla být povinnost obdarovanému vypravit pohřeb dárci, podmínkou by mohlo být dovršení určitého věku, případně dosažení určitého vzdělání. Podmínky však nesmějí být šikanozní a nesplnitelné.

cena: 349 Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu