Dodatek ke školnímu řádu (vnitřní předpis ředitele školy) k zajištění organizace vyučování, bezpečnosti, ochrany zdraví a dalších náležitostech, které se přímo dotýkají znovuotevření škol od 11.5. 2020, resp. od 25.5.2020

Jedná se o vzor vnitřního předpisu, který vydává ředitel školy - v souladu s usnesením vlády České republiky č. 69/2020 Sb. ze dne 12. března 2020 a dalších souvisejících nařízeních vlády České republiky a v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Jedná se o vzor vnitřního předpisu, který vydává ředitel školy - v souladu s usnesením vlády České republiky č. 69/2020 Sb. ze dne 12. března 2020 a dalších souvisejících nařízeních vlády České republiky a v souladu s ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění.

Od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků základních škol ve škole, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol ve škole a na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.

V obou případech není účast žáků ve školách povinná a školní skupina, ve které bude probíhat vzdělávání, by neměla čítat více než patnáct žáků. Výjimka z počtu patnácti žáků bude možná pouze tehdy, pokud bude splněna podmínka maximálně jeden žák v lavici. Složení ve skupině bude neměnné, vzájemný styk mezi jednotlivými skupinami bude omezený.

Ředitel školy v této souvislosti vydá dodatek ke školnímu řádu nebo vnitřní předpis ředitele školy k zajištění organizace vyučování, bezpečnosti, ochrany zdraví a dalších náležitostech, které se přímo dotýkají znovuotevření škol od 11. května 2020, resp. od 25. května 2020.

cena: 149 Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu