Dodatek pracovní smlouvy vzor - doplnění podmínky vysílání zaměstnance na pracovní cesty

Dodatek pracovní smlouvy řeší situaci, kdy zaměstnanec souhlasí s tím, že může být zaměstnavatelem vysílán na dobu nezbytné potřeby na pracovní cesty. Dodatek pracovní smlouvy je vzor smlouvy, kterou můžete okamžitě použít. Stačí ji zaplatit například smskou, platební kartou nebo převodem z účtu. Vzor dodatek pracovní smlouvy ke připraven odborníky z oblasti pracovního práva. Můžete se tedy spolehnout, že je správný, v souladu s platnými zákony a má všechny náležitosti, které má dodatek pracovní smlouvy mít. Vzor smlouvy je po zaplacení ke stažení ze zobrazeného odkazu nebo z emailu, který Vám okamžitě po platbě zašleme.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Dodatek pracovní smlouvy řeší situaci, kdy zaměstnanec souhlasí s tím, že může být zaměstnavatelem vysílán na dobu nezbytné potřeby na pracovní cesty. Dodatek pracovní smlouvy je vzor smlouvy, kterou můžete okamžitě použít. Stačí ji zaplatit například smskou, platební kartou nebo převodem z účtu. Vzor dodatek pracovní smlouvy ke připraven odborníky z oblasti pracovního práva. Můžete se tedy spolehnout, že je správný, v souladu s platnými zákony a má všechny náležitosti, které má dodatek pracovní smlouvy mít. Vzor smlouvy je po zaplacení ke stažení ze zobrazeného odkazu nebo z emailu, který Vám okamžitě po platbě zašleme.

Pracovní poměr se zakládá běžně dvoustranným projevem vůle - pracovní smlouvou. Obsah pracovního poměru je proto možné změnit v souladu s ustanovením § 40 zákoníku práce pouze dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem na základě souhlasného projevu jejich vůle. Nelze tedy, aby zaměstnavatel nebo zaměstnanec měnili ustanovení pracovní smlouvy jednostranně.
§ 40 zákoníku práce
Obecné ustanovení
(1) Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Za změnu pracovního poměru se považuje také jmenování na vedoucí pracovní místo podle § 33 odst. 3, k němuž dojde po vzniku pracovního poměru.
(2) Konat práce jiného druhu nebo v jiném místě, než byly sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec povinen jen v případech uvedených v tomto zákoně.
(3) Ustanovení § 37 platí přiměřeně i zde.
Mohlo by se Vám hodit:

cena: 99,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu