Dodatek pracovní smlouvy - změna místa výkonu práce - vzor ke stažení

Pracovní poměr se zakládá běžně dvoustranným projevem vůle - pracovní smlouvou. Obsah pracovního poměru je proto možné změnit v souladu s ustanovením § 40 zákoníku práce pouze dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem na základě souhlasného projevu jejich vůle. Nelze tedy, aby zaměstnavatel nebo zaměstnanec měnili ustanovení pracovní smlouvy jednostranně. Vzor dodatku pracovní smlouvy připravil odborník, Mgr. Jan Horecký, garantujeme Vám tedy obsahovou i formální správnost uvedeného vzoru dodatku pracovní smlouvy. Dohoda o změně pracovní smlouvy/dodatek pracovní smlouvy je v souladu s aktuálně platnými zákony ČR.

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Pracovní poměr se zakládá běžně dvoustranným projevem vůle - pracovní smlouvou. Obsah pracovního poměru je proto možné změnit v souladu s ustanovením § 40 zákoníku práce pouze dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem na základě souhlasného projevu jejich vůle. Nelze tedy, aby zaměstnavatel nebo zaměstnanec měnili ustanovení pracovní smlouvy jednostranně. Vzor dodatku pracovní smlouvy připravil odborník, Mgr. Jan Horecký, garantujeme Vám tedy obsahovou i formální správnost uvedeného vzoru dodatku pracovní smlouvy. Dohoda o změně pracovní smlouvy/dodatek pracovní smlouvy je v souladu s aktuálně platnými zákony ČR.

Změna pracovní smlouvy musí být provedena písemně. Nezáleží na tom, jak bude dohoda o změně pracovní smlouvy označena, v praxi se nejčastěji používá forma dodatku, případně se taková dohoda označuje právě jako „dohoda o změně pracovní smlouvy“.

Pokud jde o obsah změny pracovní smlouvy, záleží s ohledem na zásadu smluvní volnosti pouze na smluvních stranách, na jaké změně se dohodnou. Musí však respektovat zásadu, že lze sjednat pouze to, co není v rozporu se zákonem, dobrými mravy či veřejným pořádkem.

Další vzory ke stažení z oblasti pracovního práva:

cena: 149,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 8.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 10 let
na trhu