Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování podle § 252 zákoníku práce s komentářem

Předmětem dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty mohou být hotovosti, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty určené k obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny. Nejde-li o takové hodnoty, nemohou být předmětem dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty (například inventář kanceláře, stolní počítač, motorové vozidlo zaměstnavatele).

ověřeno

Ukázky vzoru ke stažení

Vzor ke stažení - náhled Vzor ke stažení - náhled

Vzor ke stažení - vlastnosti

Předmětem dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty mohou být hotovosti, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty určené k obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny. Nejde-li o takové hodnoty, nemohou být předmětem dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty (například inventář kanceláře, stolní počítač, motorové vozidlo zaměstnavatele).

Podmínkou platnosti dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty je písemná forma. Není-li dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty uzavřena písemně, resp. smluvní strany vadu spočívající v absenci písemné formy dodatečně neodstraní, je neplatná. S účinností od 1. ledna 2014 však nedodržení písemné formy neznamená její absolutní neplatnost, ale podle občanského zákoníku způsobuje pouze neplatnost relativní.

 Svěřené hodnoty, které zaměstnanec převzal na základě dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty, je povinen vyúčtovat. Zjistí-li se při inventuře schodek (manko) na svěřených hodnotách, odpovídá za něj odpovědný zaměstnanec, přičemž platí právní domněnka, že schodek zavinil (na rozdíl od obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu, v tomto případě zaměstnavatel není povinen prokázat zavinění zaměstnance).

cena: 239,- Kč

 stáhnout

Prověřené vzory ihned ke stažení

Celkem 500
vzorů na výběr

Více než 10.000
stažených vzorů

Do 3 minut
ve vašem počítači

Již 14 let
na trhu